Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Hem
Bli kontohavare
Information
Statistik Elcertifikat
Statistik UG
Strukturrapport
Manualer
Logga in
Välkommen till Cesar, Sveriges kontoföringssystem för elcertifikat och ursprungsgarantier
 
Cesar är Sveriges kontoföringssystem för elcertifikat och ursprungsgarantier. I Cesar tilldelas anläggningsägarna certifikat baserat på registrerade anläggningars inrapporterade elproduktion.  I Cesar överför kontohavaren själv elektroniskt sina elcertifikat och ursprungsgarantier till den han eller hon avtalat om ska köpa certifikaten. Det är även i Cesar som elcertifikat annulleras för uppfyllelse av kvotplikt och elleverantörer annullerar ursprungsgarantier till användning för ursprungsmärkning. I Cesar hittar du också marknadsstatistik.
 
Genom att logga in ingår användaren ett avtal med Energimyndigheten om direktåtkomst till Cesar, Sveriges och Energimyndighetens system för kontoföring av elcertifikat m.m., och har därmed accepterat de villkor för användande av direktåtkomsttjänsten som finns återgivna på sidan Information/Bli kontohavare".


​Nyheter

  
2022-08-01

​Utfärdande i augusti


Utfärdande av elcertifikat och ursprungsgarantier avseende produktion för juli 2022 kommer att ske den 15 augusti ca kl. 08:00-14:00.


Obs! Cesar öppnas kl. 14:00

2022-06-29

Elcertifikat har utfärdats för produktion under perioden januari 2022


Energimyndigheten har den 27 juni 2022 retroaktivt utfärdat 19 681 stycken elcertifikat för el producerad under perioden 2022-01-01 – 2022-01-31. 


Anläggningen ingår i det gemensamma målet med Norge på 28,4 TWh.

2022-05-18

Elcertifikat har utfärdats för produktion under perioden november 2021 – mars 2022


Energimyndigheten har den 16 maj 2022 utfärdat 15 472 stycken elcertifikat för en anläggning för el producerad under perioden november 2021 – mars 2022.


Anläggningen ingår i det gemensamma målet med Norge på 28,4 TWh.

2022-04-25

Hur gör jag för att inte behöva betala årsavgift för elcertifikatskonto 2022/2023?


Årsavgiften för elcertifikatskonto gäller för brutet år. 


För att slippa betala årsavgiften för perioden den 1 juli 2022–30 juni 2023 och som faktureras hösten 2022 behöver du senast den 31 maj 2022 återkalla tilldelningen av elcertifikat för din elproduktionsanläggning samt avsluta ditt elcertifikatskonto. Elcertifikatskontot kan endast avslutas när det inte finns några elcertifikat kvar på kontot. Om du har kvarvarande elcertifikat på ditt konto behöver du avyttra (sälja) dessa eller begära avslut av kontot före den 1 juli 2022.


Du återkallar din anläggning och avslutar ditt elcertifikatkonto genom att logga in på Mina sidor med ditt bank-ID: Instruktion för återkallelse av anläggning och avslut av elcertifikatskonto 


Här kan du läsa mer om avgifter för elcertifikat och ursprungsgarantier: Avgifter för elcertifikat och ursprungsgarantier

2022-04-14

2022 års datum för utfärdande av certifikat


Följande datum är inplanerade för utfärdande av elcertifikat och ursprungsgarantier under år 2022:

 

Måndag den 17 januari

Tisdag den 15 februari

Tisdag den 15 mars

Tisdag den 19 april 

Måndag den 16 maj

Onsdag den 15 juni

Fredag den 15 juli

Måndag den 15 augusti

Torsdag den 15 september

Måndag den 17 oktober

Tisdag den 15 november

Torsdag den 15 december

 

Cesar inte är tillgänglig när utfärdandet pågår, tidpunkt för utfärdande meddelas på Cesars webbplats inför varje utfärdande. De certifikat som utfärdas avser föregående månads elproduktion. Datumen gäller med reservation för ändringar, som i så fall meddelas på Cesars webbplats.​

2022-04-14

Elcertifikat har utfärdats för produktion under perioden 2018–2021


Energimyndigheten har den 30 september 2021 utfärdat 60 071 stycken elcertifikat för el producerad under året 2018–2021 med anledning av att en anläggning blivit godkänd för tilldelning av elcertifikat för produktionsökning.


Anläggningen ingår i det gemensamma målet med Norge på 28,4 TWh.


2022-04-08

​Cesar uppdateras den 12 april


Cesar kommer att uppdateras den 12 april mellan klockan 04:00-08:00 och under den tiden är systemet inte tillgängligt.


Cesar will be updated on April 12th


Cesar will be updated on April 12th between 04:00-08:00 AM and during that time is the system not available.

2022-03-09

Ändringar i bränsledeklarationen i Cesar


Från och med 1 juli 2021 infördes nya krav för hållbarhetskriterier för biobränslen. Förändringarna innebär att det bland annat införs hållbarhetskriterier för fasta och gasformiga biobränslen som används för produktion av el, värme eller kyla.  Energimyndigheten har gjort ytterligare justeringar i bränsledeklarationen och förtydligat med en ny vägledning.


Här hittar du den uppdaterade vägledningen


AIB faktablad teknikkoder


Information - Ändring i bränsledeklaration

2022-02-21

​Rättad statistik - Viktig information angående statistiken efter utfärdandet av elcertifikat och ursprungsgarantier 


Energimyndigheten har den 15:e februari 2022 utfärdat elcertifikat och ursprungsgarantier för produktion till och med 31 januari – 2022.  I utfärdandestatistiken saknades utfärdade certifikat för kraftslagen biomassa, biogas och torv. Den publicerade statistiken är nu rättad.


Statistics are now corrected - Important information about the statistics after the issuing of electricity certificates and guarantees of origin 


Energimyndigheten has 15th February 2022, issued electricity certificates and guarantees of origin for production up until 31th January 2022. In the issuing statistics, there were missing statistics for the energy sources biomass, biogas and peat. The published statistics is now corrected.

2022-01-25

​EECS-ursprungsgarantier har utfärdats för produktion under perioden 2020–2021​


Ett flertal anläggningar har tilldelats nationella ursprungsgarantier istället för EECS-ursprungsgarantier under perioden 2020-12-21 – 2021-09-30. Detta har medfört att Energimyndigheten under december månad 2021 återtagit 62 487 nationella ursprungsgarantier. Därefter har Energimyndigheten 2021-12-14 utfärdat 62 492 EECS-ursprungsgarantier som avser period 2020-12-21 – 2021-09-30.

2022-01-18

Frågor och svar om kontobesked


Energimyndigheten kommer i slutet av januari skicka ut kontobesked med kontobalans för elcertifikat per den 31 december 2021. Kontobesked skickas till alla som har eller har haft ett aktivt elcertifikatskonto under någon del av 2021. Därför skickas kontobesked även till dig som avslutat ditt konto under året.


Om du har frågor om ditt kontobesked så finner du här vanliga frågor och svar.

Välkommen till Cesar, Sveriges kontoföringssystem för elcertifikat och ursprungsgarantier

 

Cesar är Sveriges kontoföringssystem för elcertifikat och ursprungsgarantier. I Cesar tilldelas anläggningsägarna certifikat baserat på registrerade anläggningars inrapporterade elproduktion.  I Cesar överför kontohavaren själv elektroniskt sina elcertifikat och ursprungsgarantier till den han eller hon avtalat om ska köpa certifikaten. Det är även i Cesar som elcertifikat annulleras för uppfyllelse av kvotplikt och elleverantörer annullerar ursprungsgarantier till användning för ursprungsmärkning. I Cesar hittar du också marknadsstatistik.

 

Genom att logga in ingår användaren ett avtal med Energimyndigheten om direktåtkomst till Cesar, Sveriges och Energimyndighetens system för kontoföring av elcertifikat m.m., och har därmed accepterat de villkor för användande av direktåtkomsttjänsten som finns återgivna på sidan Information/Bli kontohavare".


News
  
2022-08-01

​Utfärdande i augusti


Utfärdande av elcertifikat och ursprungsgarantier avseende produktion för juli 2022 kommer att ske den 15 augusti ca kl. 08:00-14:00.


Obs! Cesar öppnas kl. 14:00

2022-06-29

Elcertifikat har utfärdats för produktion under perioden januari 2022


Energimyndigheten har den 27 juni 2022 retroaktivt utfärdat 19 681 stycken elcertifikat för el producerad under perioden 2022-01-01 – 2022-01-31. 


Anläggningen ingår i det gemensamma målet med Norge på 28,4 TWh.

2022-05-18

Elcertifikat har utfärdats för produktion under perioden november 2021 – mars 2022


Energimyndigheten har den 16 maj 2022 utfärdat 15 472 stycken elcertifikat för en anläggning för el producerad under perioden november 2021 – mars 2022.


Anläggningen ingår i det gemensamma målet med Norge på 28,4 TWh.

2022-04-25

Hur gör jag för att inte behöva betala årsavgift för elcertifikatskonto 2022/2023?


Årsavgiften för elcertifikatskonto gäller för brutet år. 


För att slippa betala årsavgiften för perioden den 1 juli 2022–30 juni 2023 och som faktureras hösten 2022 behöver du senast den 31 maj 2022 återkalla tilldelningen av elcertifikat för din elproduktionsanläggning samt avsluta ditt elcertifikatskonto. Elcertifikatskontot kan endast avslutas när det inte finns några elcertifikat kvar på kontot. Om du har kvarvarande elcertifikat på ditt konto behöver du avyttra (sälja) dessa eller begära avslut av kontot före den 1 juli 2022.


Du återkallar din anläggning och avslutar ditt elcertifikatkonto genom att logga in på Mina sidor med ditt bank-ID: Instruktion för återkallelse av anläggning och avslut av elcertifikatskonto 


Här kan du läsa mer om avgifter för elcertifikat och ursprungsgarantier: Avgifter för elcertifikat och ursprungsgarantier

2022-04-14

2022 års datum för utfärdande av certifikat


Följande datum är inplanerade för utfärdande av elcertifikat och ursprungsgarantier under år 2022:

 

Måndag den 17 januari

Tisdag den 15 februari

Tisdag den 15 mars

Tisdag den 19 april 

Måndag den 16 maj

Onsdag den 15 juni

Fredag den 15 juli

Måndag den 15 augusti

Torsdag den 15 september

Måndag den 17 oktober

Tisdag den 15 november

Torsdag den 15 december

 

Cesar inte är tillgänglig när utfärdandet pågår, tidpunkt för utfärdande meddelas på Cesars webbplats inför varje utfärdande. De certifikat som utfärdas avser föregående månads elproduktion. Datumen gäller med reservation för ändringar, som i så fall meddelas på Cesars webbplats.​

2022-04-14

Elcertifikat har utfärdats för produktion under perioden 2018–2021


Energimyndigheten har den 30 september 2021 utfärdat 60 071 stycken elcertifikat för el producerad under året 2018–2021 med anledning av att en anläggning blivit godkänd för tilldelning av elcertifikat för produktionsökning.


Anläggningen ingår i det gemensamma målet med Norge på 28,4 TWh.


2022-04-08

​Cesar uppdateras den 12 april


Cesar kommer att uppdateras den 12 april mellan klockan 04:00-08:00 och under den tiden är systemet inte tillgängligt.


Cesar will be updated on April 12th


Cesar will be updated on April 12th between 04:00-08:00 AM and during that time is the system not available.

2022-03-09

Ändringar i bränsledeklarationen i Cesar


Från och med 1 juli 2021 infördes nya krav för hållbarhetskriterier för biobränslen. Förändringarna innebär att det bland annat införs hållbarhetskriterier för fasta och gasformiga biobränslen som används för produktion av el, värme eller kyla.  Energimyndigheten har gjort ytterligare justeringar i bränsledeklarationen och förtydligat med en ny vägledning.


Här hittar du den uppdaterade vägledningen


AIB faktablad teknikkoder


Information - Ändring i bränsledeklaration

2022-02-21

​Rättad statistik - Viktig information angående statistiken efter utfärdandet av elcertifikat och ursprungsgarantier 


Energimyndigheten har den 15:e februari 2022 utfärdat elcertifikat och ursprungsgarantier för produktion till och med 31 januari – 2022.  I utfärdandestatistiken saknades utfärdade certifikat för kraftslagen biomassa, biogas och torv. Den publicerade statistiken är nu rättad.


Statistics are now corrected - Important information about the statistics after the issuing of electricity certificates and guarantees of origin 


Energimyndigheten has 15th February 2022, issued electricity certificates and guarantees of origin for production up until 31th January 2022. In the issuing statistics, there were missing statistics for the energy sources biomass, biogas and peat. The published statistics is now corrected.

2022-01-25

​EECS-ursprungsgarantier har utfärdats för produktion under perioden 2020–2021​


Ett flertal anläggningar har tilldelats nationella ursprungsgarantier istället för EECS-ursprungsgarantier under perioden 2020-12-21 – 2021-09-30. Detta har medfört att Energimyndigheten under december månad 2021 återtagit 62 487 nationella ursprungsgarantier. Därefter har Energimyndigheten 2021-12-14 utfärdat 62 492 EECS-ursprungsgarantier som avser period 2020-12-21 – 2021-09-30.

2022-01-18

Frågor och svar om kontobesked


Energimyndigheten kommer i slutet av januari skicka ut kontobesked med kontobalans för elcertifikat per den 31 december 2021. Kontobesked skickas till alla som har eller har haft ett aktivt elcertifikatskonto under någon del av 2021. Därför skickas kontobesked även till dig som avslutat ditt konto under året.


Om du har frågor om ditt kontobesked så finner du här vanliga frågor och svar.