Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Hem
Bli kontohavare
Information
Statistik Elcertifikat
Statistik UG
Strukturrapport
Manualer
Logga in
Välkommen till Cesar, Sveriges kontoföringssystem för elcertifikat och ursprungsgarantier
 
Cesar är Sveriges kontoföringssystem för elcertifikat och ursprungsgarantier. I Cesar tilldelas anläggningsägarna certifikat baserat på registrerade anläggningars inrapporterade elproduktion.  I Cesar överför kontohavaren själv elektroniskt sina elcertifikat och ursprungsgarantier till den han eller hon avtalat om ska köpa certifikaten. Det är även i Cesar som elcertifikat annulleras för uppfyllelse av kvotplikt och elleverantörer annullerar ursprungsgarantier till användning för ursprungsmärkning. I Cesar hittar du också marknadsstatistik.
 
Genom att logga in ingår användaren ett avtal med Energimyndigheten om direktåtkomst till Cesar, Sveriges och Energimyndighetens system för kontoföring av elcertifikat m.m., och har därmed accepterat de villkor för användande av direktåtkomsttjänsten som finns återgivna på sidan Information/Bli kontohavare".


​Nyheter

  
2019-04-15

​Login problems for Nexus Personal users

Some users using Nexus Personal for accessing Cesar have reported problems at login. If that is the case for you then please contact Cesar support at Cesar@energimyndigheten.se to get further instructions
2019-04-01

Årets annullering av elcertifikat är avslutad

​Årets annullering av elcertifikat är avslutad och Energimyndigheten har gått ut med ett pressmeddelande som du finner på Energimyndighetens webbplats: http://www.energimyndigheten.se/. Statistiken i Cesar är tillgänglig från klockan 16.30 idag, för inloggning öppnar Cesar igen den 2 april klockan 09.00.

2019-03-18
Annullering av elcertifikat och ursprungsgarantier – viktiga datum som närmar sig!
För företag som är registrerade som kvotpliktiga under 2018 annullerar Energimyndigheten elcertifikat den 1 april 2019. Antalet elcertifikat som annulleras baseras på de deklarationer som de kvotpliktiga företagen lämnat in till Energimyndigheten. Om det inte finns tillräckligt många elcertifikat på företagets certifikatkonto vid annulleringen den 1 april 2019 beslutar Energimyndigheten om en kvotpliktsavgift för företaget. Vi rekommenderar därför att kvotpliktiga med deklarationsskyldighet loggar in i Cesar och kontrollerar att ett tillräckligt antal elcertifikat finns på certifikatkontot. Mer information om elcertifikat och annullering finns på Energimyndighetens webbplats.
 
Elhandlare som avser att använda ursprungsgarantier för att ursprungsmärka el som levererats under år 2018 måste själv aktivt annullera dessa på sitt konto i Cesar senast den 31 mars 2019. Energimarknadsinspektionen (Ei) är den myndighet som ska kontrollera att elhandlarna följer reglerna om ursprungsmärkning gentemot sina kunder. Mer information om ursprungsmärkning och annullering av ursprungsgarantier finns på Ei:s webbplats.

2019-02-07
Energimyndigheten och NVE bjuder in till marknadsseminarium om elcertifikat 
Onsdagen den 15 maj 2019 bjuder Energimyndigheten och Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) in till marknadsseminarium om elcertifikat.

Energimyndigheten och NVE arbetar för att öka transparensen och sprida kunskap med koppling till elcertifikatsmarknaden. Som ett led i det arbetet arrangeras ett svensk-norskt elcertifikatseminarium den 15 maj på Arlanda.

Representanter från båda myndigheterna kommer att hålla presentationer om bland annat kontrollstation 2019, marknadsuppföljning 2018, tekniska justeringar samt andra relevanta ämnen. Du läsa mer om marknadsseminariet här.

Välkomna!
2019-01-21

Frågor och svar om kontobeskedd

Energimyndigheten har i slutet av januari skickat ut kontobesked till kontohavarna i Cesar med kontobalans för elcertifikat per den 31 december 2018. Om du har frågor om ditt kontobesked så finner du vanliga frågor och svar här.  

​​
2019-01-03

​2019 års datum för utfärdande av certifikat

Följande datum är inplanerade för utfärdande av elcertifikat och ursprungsgarantier under år 2019:
 
Tisdag den 15 januari
Fredag den 15 februari
Fredag den 15 mars
Måndag den 15 april
Onsdag den 15 maj
Måndag den 17 juni
Måndag den 15 juli
Torsdag den 15 augusti
Måndag den 16 september
Tisdag den 15 oktober
Fredag den 15 november
Måndag den 16 december
 
Cesar inte är tillgänglig när utfärdandet pågår, tidpunkt för utfärdande meddelas på Cesars webbplats inför varje utfärdande. De certifikat som utfärdas avser föregående månads elproduktion. Datumen gäller med reservation för ändringar, som i så fall meddelas på Cesars webbplats.
2018-12-21

​Elcertifikat har utfärdats för produktion under perioden 2017–2018
Energimyndigheten har den 18 December 2018 utfärdat 163798 stycken elcertifikat för el producerad under åren 2017–2018 med anledning av att en anläggning har blivit godkänd för tilldelning av elcertifikat efter omfattande ombyggnad.
Anläggningen ingår i det gemensamma målet med Norge på 28,4 TWh.

2018-11-22

​Elcertifikat har utfärdats för produktion under perioden 2017–2018

Energimyndigheten har den 21 november 2018 utfärdat 6398 stycken elcertifikat för el producerad under åren 2017–2018 med anledning av att en anläggning har blivit godkänd för tilldelning av elcertifikat efter omfattande ombyggnad.
 
Anläggningen ingår i det gemensamma målet med Norge på 28,4 TWh.
2018-11-09

Elcertifikat har utfärdats för produktion under perioden 2015-2018

Energimyndigheten har den 7 november utfärdat 19 960 stycken elcertifikat för el producerad under åren 2015, 2016, 2017 och 2018 med anledning av att en anläggning har blivit godkända för tilldelning av elcertifikat för produktionsökning. Anläggningarna ingår i det gemensamma målet med Norge på 28,4 TWh.​

2018-09-14
Nyhet i Cesar - ”Ex - domain cancellation” för Storbritannien
Det är nu möjligt att annullera ursprungsgarantier i Cesar till förmån för mottagare inte bara i Sverige utan också i Storbritannien. Detta förfarande, som i Europa oftast går under benämningen ”Ex-domain cancellation” innebär att användaren kommer att kunna ta ut ett annulleringsbevis där det framgår att annulleringen avser förbrukning i ett annat land, i detta fall Storbritannien. Möjligheten till ex-domain cancellation kommer att förbättra kvaliteten på den statistik som tas fram av AIB varje år. Läs mer om ex-domain cancellation här: https://www.aib-net.org/en_US/facts/market_information/aib_statistics/ex_domain_cancellations
 
News in Cesar - Ex Domain Cancellation for United Kingdom
From now and onwards it will be possible to cancel guarantees of origin in Cesar for beneficiaries not only in Sweden but also in the United Kingdom. This procedure, known as Ex Domain Cancellation, enables the user to present a cancellation statement indicating that the country of consumption is different from the one where the cancellation takes place. The possibility for Ex-Domain Cancellations will improve the quality of the statistics that are produced by the AIB every year. Read more about Ex-domain cancellations here:  https://www.aib-net.org/en_US/facts/market_information/aib_statistics/ex_domain_cancellations

2018-06-20

​Viktig information – ny stängningstid av Cesar på utfärdande dagen

På grund utav ökat antal anläggningar i certifikatsystemet så tar det längre tid att utfärda certifikaten den 15:e varje månad. Cesar kommer därför att påbörja utfärdandet en timme tidigare i fortsättningen, dvs systemet kommer att stängas kl. 08,30 och öppna igen som vanligt kl. 14,00.
 
 
Important information - New closing time of Cesar on the day of issuing
 
Due to the increased number of plants in the certificate system, it takes longer time to issue certificates on the 15th of each month. Cesar will therefore start the issuing one hour earlier in the future, i.e. the system will be closed at 8.30 AM and open again as usual at 14,00 PM.
2018-04-03

Årets annullering av elcertifikat är avslutad

Årets annullering av elcertifikat är avslutad och Energimyndigheten har gått ut med ett pressmeddelande som du finner på Energimyndighetens webbplats: http://www.energimyndigheten.se/. Statistiken i Cesar är tillgänglig från klockan 16.30 idag, för inloggning öppnar Cesar igen den 4 april klockan 09.00. ​

Välkommen till Cesar, Sveriges kontoföringssystem för elcertifikat och ursprungsgarantier

 

Cesar är Sveriges kontoföringssystem för elcertifikat och ursprungsgarantier. I Cesar tilldelas anläggningsägarna certifikat baserat på registrerade anläggningars inrapporterade elproduktion.  I Cesar överför kontohavaren själv elektroniskt sina elcertifikat och ursprungsgarantier till den han eller hon avtalat om ska köpa certifikaten. Det är även i Cesar som elcertifikat annulleras för uppfyllelse av kvotplikt och elleverantörer annullerar ursprungsgarantier till användning för ursprungsmärkning. I Cesar hittar du också marknadsstatistik.

 

Genom att logga in ingår användaren ett avtal med Energimyndigheten om direktåtkomst till Cesar, Sveriges och Energimyndighetens system för kontoföring av elcertifikat m.m., och har därmed accepterat de villkor för användande av direktåtkomsttjänsten som finns återgivna på sidan Information/Bli kontohavare".


News
  
2019-04-15

​Login problems for Nexus Personal users

Some users using Nexus Personal for accessing Cesar have reported problems at login. If that is the case for you then please contact Cesar support at Cesar@energimyndigheten.se to get further instructions
2019-04-01

Årets annullering av elcertifikat är avslutad

​Årets annullering av elcertifikat är avslutad och Energimyndigheten har gått ut med ett pressmeddelande som du finner på Energimyndighetens webbplats: http://www.energimyndigheten.se/. Statistiken i Cesar är tillgänglig från klockan 16.30 idag, för inloggning öppnar Cesar igen den 2 april klockan 09.00.

2019-03-18
Annullering av elcertifikat och ursprungsgarantier – viktiga datum som närmar sig!
För företag som är registrerade som kvotpliktiga under 2018 annullerar Energimyndigheten elcertifikat den 1 april 2019. Antalet elcertifikat som annulleras baseras på de deklarationer som de kvotpliktiga företagen lämnat in till Energimyndigheten. Om det inte finns tillräckligt många elcertifikat på företagets certifikatkonto vid annulleringen den 1 april 2019 beslutar Energimyndigheten om en kvotpliktsavgift för företaget. Vi rekommenderar därför att kvotpliktiga med deklarationsskyldighet loggar in i Cesar och kontrollerar att ett tillräckligt antal elcertifikat finns på certifikatkontot. Mer information om elcertifikat och annullering finns på Energimyndighetens webbplats.
 
Elhandlare som avser att använda ursprungsgarantier för att ursprungsmärka el som levererats under år 2018 måste själv aktivt annullera dessa på sitt konto i Cesar senast den 31 mars 2019. Energimarknadsinspektionen (Ei) är den myndighet som ska kontrollera att elhandlarna följer reglerna om ursprungsmärkning gentemot sina kunder. Mer information om ursprungsmärkning och annullering av ursprungsgarantier finns på Ei:s webbplats.

2019-02-07
Energimyndigheten och NVE bjuder in till marknadsseminarium om elcertifikat 
Onsdagen den 15 maj 2019 bjuder Energimyndigheten och Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) in till marknadsseminarium om elcertifikat.

Energimyndigheten och NVE arbetar för att öka transparensen och sprida kunskap med koppling till elcertifikatsmarknaden. Som ett led i det arbetet arrangeras ett svensk-norskt elcertifikatseminarium den 15 maj på Arlanda.

Representanter från båda myndigheterna kommer att hålla presentationer om bland annat kontrollstation 2019, marknadsuppföljning 2018, tekniska justeringar samt andra relevanta ämnen. Du läsa mer om marknadsseminariet här.

Välkomna!
2019-01-21

Frågor och svar om kontobeskedd

Energimyndigheten har i slutet av januari skickat ut kontobesked till kontohavarna i Cesar med kontobalans för elcertifikat per den 31 december 2018. Om du har frågor om ditt kontobesked så finner du vanliga frågor och svar här.  

​​
2019-01-03

​2019 års datum för utfärdande av certifikat

Följande datum är inplanerade för utfärdande av elcertifikat och ursprungsgarantier under år 2019:
 
Tisdag den 15 januari
Fredag den 15 februari
Fredag den 15 mars
Måndag den 15 april
Onsdag den 15 maj
Måndag den 17 juni
Måndag den 15 juli
Torsdag den 15 augusti
Måndag den 16 september
Tisdag den 15 oktober
Fredag den 15 november
Måndag den 16 december
 
Cesar inte är tillgänglig när utfärdandet pågår, tidpunkt för utfärdande meddelas på Cesars webbplats inför varje utfärdande. De certifikat som utfärdas avser föregående månads elproduktion. Datumen gäller med reservation för ändringar, som i så fall meddelas på Cesars webbplats.
2018-12-21

​Elcertifikat har utfärdats för produktion under perioden 2017–2018
Energimyndigheten har den 18 December 2018 utfärdat 163798 stycken elcertifikat för el producerad under åren 2017–2018 med anledning av att en anläggning har blivit godkänd för tilldelning av elcertifikat efter omfattande ombyggnad.
Anläggningen ingår i det gemensamma målet med Norge på 28,4 TWh.

2018-11-22

​Elcertifikat har utfärdats för produktion under perioden 2017–2018

Energimyndigheten har den 21 november 2018 utfärdat 6398 stycken elcertifikat för el producerad under åren 2017–2018 med anledning av att en anläggning har blivit godkänd för tilldelning av elcertifikat efter omfattande ombyggnad.
 
Anläggningen ingår i det gemensamma målet med Norge på 28,4 TWh.
2018-11-09

Elcertifikat har utfärdats för produktion under perioden 2015-2018

Energimyndigheten har den 7 november utfärdat 19 960 stycken elcertifikat för el producerad under åren 2015, 2016, 2017 och 2018 med anledning av att en anläggning har blivit godkända för tilldelning av elcertifikat för produktionsökning. Anläggningarna ingår i det gemensamma målet med Norge på 28,4 TWh.​

2018-09-14
Nyhet i Cesar - ”Ex - domain cancellation” för Storbritannien
Det är nu möjligt att annullera ursprungsgarantier i Cesar till förmån för mottagare inte bara i Sverige utan också i Storbritannien. Detta förfarande, som i Europa oftast går under benämningen ”Ex-domain cancellation” innebär att användaren kommer att kunna ta ut ett annulleringsbevis där det framgår att annulleringen avser förbrukning i ett annat land, i detta fall Storbritannien. Möjligheten till ex-domain cancellation kommer att förbättra kvaliteten på den statistik som tas fram av AIB varje år. Läs mer om ex-domain cancellation här: https://www.aib-net.org/en_US/facts/market_information/aib_statistics/ex_domain_cancellations
 
News in Cesar - Ex Domain Cancellation for United Kingdom
From now and onwards it will be possible to cancel guarantees of origin in Cesar for beneficiaries not only in Sweden but also in the United Kingdom. This procedure, known as Ex Domain Cancellation, enables the user to present a cancellation statement indicating that the country of consumption is different from the one where the cancellation takes place. The possibility for Ex-Domain Cancellations will improve the quality of the statistics that are produced by the AIB every year. Read more about Ex-domain cancellations here:  https://www.aib-net.org/en_US/facts/market_information/aib_statistics/ex_domain_cancellations

2018-06-20

​Viktig information – ny stängningstid av Cesar på utfärdande dagen

På grund utav ökat antal anläggningar i certifikatsystemet så tar det längre tid att utfärda certifikaten den 15:e varje månad. Cesar kommer därför att påbörja utfärdandet en timme tidigare i fortsättningen, dvs systemet kommer att stängas kl. 08,30 och öppna igen som vanligt kl. 14,00.
 
 
Important information - New closing time of Cesar on the day of issuing
 
Due to the increased number of plants in the certificate system, it takes longer time to issue certificates on the 15th of each month. Cesar will therefore start the issuing one hour earlier in the future, i.e. the system will be closed at 8.30 AM and open again as usual at 14,00 PM.
2018-04-03

Årets annullering av elcertifikat är avslutad

Årets annullering av elcertifikat är avslutad och Energimyndigheten har gått ut med ett pressmeddelande som du finner på Energimyndighetens webbplats: http://www.energimyndigheten.se/. Statistiken i Cesar är tillgänglig från klockan 16.30 idag, för inloggning öppnar Cesar igen den 4 april klockan 09.00. ​