Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Hem
Bli kontohavare
Information
Statistik Elcertifikat
Statistik UG
Strukturrapport
Logga in
Välkommen till Cesar, Sveriges kontoföringssystem för elcertifikat och ursprungsgarantier
 
Cesar är Sveriges kontoföringssystem för elcertifikat och ursprungsgarantier. I Cesar tilldelas anläggningsägarna certifikat baserat på registrerade anläggningars inrapporterade elproduktion.  I Cesar överför kontohavaren själv elektroniskt sina elcertifikat och ursprungsgarantier till den han eller hon avtalat om ska köpa certifikaten. Det är även i Cesar som elcertifikat annulleras för uppfyllelse av kvotplikt och elleverantörer annullerar ursprungsgarantier till användning för ursprungsmärkning. I Cesar hittar du också marknadsstatistik.
 
Genom att logga in ingår användaren ett avtal med Energimyndigheten om direktåtkomst till Cesar, Sveriges och Energimyndighetens system för kontoföring av elcertifikat m.m., och har därmed accepterat de villkor för användande av direktåtkomsttjänsten som finns återgivna på sidan Information/Bli kontohavare".


​Nyheter

  
2017-08-03

​Cesar uppdateras den 7 augusti – import och export av EECS-ursprungsgarantier
Cesar kommer att uppdateras den 7 augusti mellan klockan 04.00-08.00 och under den tiden kan systemet vara otillgängligt. I uppdatering ingår att Cesar kopplas mot AIB-hubben vilket innebär att EECS-ursprungsgarantier, från och med att installation är klar, kan överföras mellan Cesar och andra domäner (länder).
Vänligen läs även tidigare nyheter om Energimyndighetens tillgänglighet för support under sommaren samt information om ursprungsgarantier och överföringar.

2017-07-21

Vanliga frågor om överföringar och ursprungsgarantier​

Energimyndigheten har begränsade möjligheter att besvara frågor om kontoföring av elcertifikat och ursprungsgarantier under vecka 30 och 31 och vi vill därför passa på att uppmärksamma er på de manualer som finns på Cesars publika webbsida. Till exempel finns en manual om hur ni registrerar överföringar. En av de vanligaste frågorna vi får är att överföringarna trots allt inte registreras, orsaken är då ofta att er webbläsare har en popup-blockerare inställd. En manual för hur ni avaktiverar popup-blockerare för olika webbläsare finns på samma webbsida.

 

Numera finns det tre typer av ursprungsgarantier i Cesar; vanliga nationella ursprungsgarantier, EECS-eligible (tidigare märkta som EECS-godkända ursprungsgarantier i Cesar) och så kallade EECS-ursprungsgarantier. EECS-eligible utfärdas i Cesar endast till och med maj månads produktion. EECS-eligible, kan endast överföras mellan kontohavare i Cesar och till Grexels system CMO.grexel. I samband med överföring till CMO.grexel konverterar EECS-eligible till EECS-ursprungsgarantier och EECS-ursprungsgarantierna kan därefter, från CMO.grexel, överföras till andra länder. Det är endast kontohavare i Cesar som även har ett eget konto i CMO.grexel som kan överföra EECS-eligible från Cesar till CMO.grexel. De kontohavare som har konton i CMO.grexel för domänen Sverige, deras konton kommer att finnas kvar till om med slutet av december 2017. Därefter avslutas alla konton i CMO.grexel för domänen Sverige. EECS-ursprungsgarantier hanteras därefter enbart i Cesar för domänen Sverige.

 

EECS-ursprungsgarantier utfärdas i Cesar från och med juni månads produktion för de anläggningar som är godkända för EECS-ursprungsgarantier. Dessa ursprungsgarantier kan endast överföras mellan kontohavare i Cesar som har ansökt om ett särskilt EECS-konto i Cesar. EECS-ursprungsgarantier kommer att kunna överföras till andra domäner (länder) via den europiska AIB-hubben. Överföringar via AIB-hubben kommer att vara möjlig från och med i slutet av juli månad, då Cesar beräknas vara kopplad mot hubben. EECS-ursprungsgarantier kan inte överföras direkt från Cesar till CMO.grexel, utan sker också via AIB-hubben.

 

För de anläggningar som tilldelas EECS-ursprungsgarantier, vars mätare är placerad före uttag av el till hjälpkraft, för dem görs ett avdrag (till exempel på 3 procent), när EECS-ursprungsgarantierna utfärdas i Cesar. Därför kan det utfärdade antalet EECS-ursprungsgarantier vara färre än antalet producerade megawattimmar för perioden.

2017-07-19

​Begränsad support under sommaren
Energimyndigheten har begränsade möjligheter att besvara frågor om kontoföring av elcertifikat och ursprungsgarantier under semesterperioden. Frågor som inkommer per epost får du svar på senast under vecka 32. För övriga frågor om elcertifikat och ursprungsgarantier, kontakta Energimyndighetens växel 016-544 2000 eller elcertifikat@energimyndigheten.se

Trevlig sommar!

Limited support during the summer
The Swedish Energy Agency has limited possibilities to answer questions during the vacation period. You will receive an answer to your message at the latest per week 32.

Have a nice summer!

2017-07-07

​Överföring av EECS-ursprungsgarantier och begränsningar i Cesars tillgänglighet den 17 juli


Om du har en anläggning som är godkänd för EECS-ursprungsgarantier i Cesar och önskar att EECS-ursprungsgarantierna förs över till en köpare per automatik vid utfärdande så måste du registrera en sådan överföring i Cesar. Det måste du göra även om du sedan tidigare har registrerat en automatisk överföring för vanliga ursprungsgarantier. En automatisk överföring av ursprungsgarantier måste dessutom tas bort innan en automatisk överföring för EECS-ursprungsgarantier registreras. Energimyndigheten har tagit fram en beskrivning över hur du registrerar automatiska överföringar, du hittar den här.


Det går än så länge inte att överföra eller registrera överföringar av EECS-ursprungsgarantier till andra domäner (länder). Denna typ av överföring kommer att vara möjlig från och med i slutet av juli månad, vi publicerar en nyhet när det fungerar. 


Observera att den 17 juli är Cesar inte tillgängligt från klockan 04.00 till 14.00 för uppdatering och utfärdande av certifikat.

2017-06-30

​Fel vid annullering och överföring av ursprungsgarantier


Tyvärr har det uppmärksammats ett fel vid annullering och överföring av ursprungsgarantier. Felet kan uppstå om ni vid annullering och/eller överföring av ursprungsgarantier, väljer att söka fram de ursprungsgarantier ni ska annullera/överföra via menyn UG och undermenyn Sök ursprungsgaranti. Felet innebär att färre ursprungsgarantier överförs/annulleras än de ni angivit i formuläret eller att ni får ett felmeddelande om att antalet begärda ursprungsgarantier inte finns. Om ni har gjort eller gör överföringar/annulleringar via undermenyn Sök ursprungsgaranti efter den 21 juni 2017, bör ni kontrollera i transaktionsrapporten att de ursprungsgarantier som ni annullerat/överfört verkligen är det antal ni avsåg att överföra/annullera och inte färre. Vi rekommenderar att ni istället genomför överföringar och annulleringar direkt från era ursprungsgaranti konton, tills att problemet är löst. Energimyndigheten arbetar intensivt med att lösa problemet. 

2017-06-09

Energimyndigheten antagen som AIB medlem
Association of Issuing Bodies (AIB) har idag fredag beslutat att godkänna Energimyndigheten som AIB medlem. Det innebär att Energimyndigheten är godkänd av organisationen för att kunna utfärda så kallade EECS-ursprungsgarantier, vilken är en förutsättning för att Energimyndigheten ska kunna utfärda ursprungsgarantier enligt deras standard. Energimyndighetens IT-system EUGEN och Cesar kommer att uppdateras med EECS-funktionalitet under vecka 25. Cesar kommer under några timmer den 22 juni att vara otillgängligt för alla, det vill säga det kommer inte gå att logga in i Cesar för att tex genomföra transaktioner. Vi återkommer med information om vilka timmar som Cesar kommer att vara stängt.

 

För mer information om EECS-ursprungsgarantier eller formulär för att till exempel ansöka om särskilt EECS-konto för att kunna handla med EECS-ursprungsgarantier, se Energimyndighetens webbplats.

 

2017-05-09

​Nu går det att ansöka om särskilt EECS-konto
Fredagen 5 maj sammanträdde Energimyndigheten med Association of Issuing Bodies (AIB) angående Energimyndighetens kommande anslutning till organisationen. Tidplanen med anslutning den 9 juni och tilldelning av EECS-ursprungsgarantier från och med 1 juni som tidigare meddelats håller fortfarande.

 

Idag publiceras följande dokument på Energimyndighetens webbplats:

  • Ansökan om särskilt konto för ursprungsgarantier som kan överföras till en annan EU-medlemsstat (så kallat särskilt EECS-konto)
  • Utkast till domänprotokoll för Sverige (endast på engelska)

 

Du behöver ansöka om EECS-konto hos Energimyndigheten om du idag är innehavare till anläggningar som är registrerade för tilldelning av EECS-ursprungsgarantier av Grexel Systems Ltd och har svarat på Energimyndighetens förfrågan att du fortsatt vill tilldelas EECS-ursprungsgarantier även efter Energimyndighetens övertagande. Formuläret för ansökan behöver vara Energimyndigheten tillhanda senast den 1 juni 2017.

 

Övriga aktörer, till exempel elhandlare och traders, som önskar ett EECS-konto är också välkomna att ansöka.

 

Energimyndigheten kommer inte att kunna öppna det så kallade EECS-kontot i Cesar förrän efter att Energimyndigheten blivit ansluten till AIB, dvs efter den 9 juni 2017. I samband med att EECS-kontot öppnas, får kontohavaren en bekräftelse på att kontot är öppnat.


Energimyndigheten kommer inom en vecka att publicera ett ansökningsformulär för anläggningar som idag inte är godkända för EECS-ursprungsgarantier, men som önskar tilldelas sådana ursprungsgarantier efter Energimyndighetens övertagande.


Mer om ursprungsgarantier: www.energimyndigheten.se/ug

2017-04-05

Elcertifikat har utfärdats för produktion under 2014, 2015, 2016 och 2017
Energimyndigheten har den 30 mars utfärdat 33 007 stycken elcertifikat för el producerad under 2014, 2015, 2016 och 2017 med anledning av att tre anläggningar har blivit godkända för tilldelning av elcertifikat för produktionsökning. Anläggningarna ingår i det gemensamma målet med Norge på 28,4 TWh.

2017-04-03

Årets annullering av elcertifikat är avslutad

Årets annullering av elcertifikat är avslutad och Energimyndigheten har gått ut med ett pressmeddelande som du finner på Energimyndighetens webbplats: http://www.energimyndigheten.se/nyhetsarkiv/2017/annullering-av-308-miljoner-elcertifikat/. Statistiken i Cesar är tillgänglig från klockan 16.30 idag, för inloggning öppnar Cesar igen den 4 april klockan 09.00.

2017-03-02

Cesars tillgänglighet begränsad den 13 mars mellan klockan 00.00-06.00
Måndag den 13 mars mellan klockan 00.00-06.00 kommer BankID funktionaliteten i Cesar att underhållas. Det innebär att möjligheten att logga in i Cesar och att signera transaktioner begränsas under denna tid. Du som använder en e-legitimation utfärdad av Energimyndigheten, ett så kallat Nexus Personal certifikat, påverkas inte (innehas endast av utländska användare).

 

2017-01-31

​Information om kontobesked

Energimyndigheten har i slutet av januari skickat ut kontobesked till kontohavarna i Cesar med kontobalans för elcertifikat per den 31 december 2016. Om du har frågor om ditt kontobesked så finner du vanliga frågor och svar här.  

2017-01-31

​Transaktionsrapport för elcertifikat

I Cesar finns nu en ny rapport ”transaktionsdetaljer”, där du hittar mer information gällande överföringar, utfärdade och annullerade elcertifikat till och från ditt konto. Du hittar rapporten efter att du loggat in under menyn Elcertifikat. En liknande rapport finns sedan tidigare för ursprungsgarantier. ​

2016-12-30

Beslut om förlängd tilldelningsperiod

Energimyndigheten har beslutat om förlängd tilldelningsperiod med 269 dagar under 2015 för en kraftvärmeanläggning som sedan den 1 januari 2015 inte längre tilldelats elcertifikat. Energimyndigheten har utfärdat cirka 23 800 st elcertifikat för den perioden.​

2016-12-16

​2017 års datum för utfärdande av certifikat

Följande datum är inplanerade för utfärdande av elcertifikat och ursprungsgarantier under år 2017:
 
Måndag den 16 januari
Onsdag den 15 februari
Onsdag den 15 mars
Tisdag den 18 april
Måndag den 15 maj
Torsdag den 15 juni
Måndag den 17 juli
Onsdag den 16 augusti
Fredag den 15 september
Måndag den 16 oktober
Onsdag den 15 november
Fredag den 15 december
 
Cesar inte är tillgänglig när utfärdandet pågår, tidpunkt för utfärdande meddelas på Cesars webbplats inför varje utfärdande. De certifikat som utfärdas avser föregående månads elproduktion. Datumen gäller med reservation för ändringar, som i så fall meddelas på Cesars webbplats.
2016-11-16

Begränsad support den 17-18 november

Energimyndighetens handläggare för frågor om kontoföring av elcertifikat och ursprungsgarantier är på konferens den 17 - 18 november så det är svårt att nå oss per telefon. Skicka gärna ett epostmeddelande till cesar@energimyndigheten.se med din fråga så återkommer vi så snart vi kan.

2016-10-21

Problemet med inloggning åtgärdat

Det går nu bra att logga in i Cesar igen, inloggningsproblemet är löst. 

 

Log in problems are solved

The previous log in problem in Cesar is now solved.

2016-10-20

​Just nu problem med inloggning i Cesar

Det går tyvärr inte att logga in i Cesar på grund av tekniska problem med BankID och Nexus Personal certifikat. Leverantören av tjänsterna arbetar med att lösa problemet så snart som möjligt. 

 

Cesar log in problems at the moment 

Due to technical problems with Swedish bank-ID’s and Nexus Personal certificates, it is not possible to access Cesar at the moment. Our supplier is hoping to solve the problem as soon as possible.​

2016-09-02

​Elcertifikat har utfärdats för produktion under 2013

Energimyndigheten har den 24 augusti utfärdat 7229 stycken elcertifikat för el producerad under 2013 med anledning av en kammarrättsdom gällande ny tilldelningsperiod efter omfattande ombyggnad. Anläggning ingår i det gemensamma målet med Norge på 28,4 TWh.

2016-07-15

Begränsad support under sommaren

Energimyndigheten har begränsade möjligheter att besvara frågor om kontoföring av elcertifikat och ursprungsgarantier under semesterperioden. Frågor som inkommer per epost får du svar på senast under vecka 32. För övriga frågor om elcertifikat och ursprungsgarantier, kontakta Energimyndighetens växel 016-544 2000 eller elcertifikat@energimyndigheten.se

Trevlig sommar!

--------

Limited support during the summer

The Swedish Energy Agency has limited possibilities to answer questions during the vacation period. You will receive an answer to your message at the latest per week 32.

Have a nice summer!

2016-06-09

​Certifikat som utfärdas den 15 juni 2016

I Norge har regelverket om mätning och rapportering för tilldelning av elcertifikat och ursprungsgarantier ändrats från och med den 6 juni 2016. För att hantera övergången mellan bestämmelserna kommer det den 15 juni i NECS, Norges kontoföringsystem, att utöver maj månads elproduktion även att utfärdas elcertifikat och ursprungsgarantier för el som producerats i Norge mellan den 1 juni till och med den 5 juni. Välkommen till Cesar, Sveriges kontoföringssystem för elcertifikat och ursprungsgarantier

 

Cesar är Sveriges kontoföringssystem för elcertifikat och ursprungsgarantier. I Cesar tilldelas anläggningsägarna certifikat baserat på registrerade anläggningars inrapporterade elproduktion.  I Cesar överför kontohavaren själv elektroniskt sina elcertifikat och ursprungsgarantier till den han eller hon avtalat om ska köpa certifikaten. Det är även i Cesar som elcertifikat annulleras för uppfyllelse av kvotplikt och elleverantörer annullerar ursprungsgarantier till användning för ursprungsmärkning. I Cesar hittar du också marknadsstatistik.

 

Genom att logga in ingår användaren ett avtal med Energimyndigheten om direktåtkomst till Cesar, Sveriges och Energimyndighetens system för kontoföring av elcertifikat m.m., och har därmed accepterat de villkor för användande av direktåtkomsttjänsten som finns återgivna på sidan Information/Bli kontohavare".


News
  
2017-08-03

​Cesar uppdateras den 7 augusti – import och export av EECS-ursprungsgarantier
Cesar kommer att uppdateras den 7 augusti mellan klockan 04.00-08.00 och under den tiden kan systemet vara otillgängligt. I uppdatering ingår att Cesar kopplas mot AIB-hubben vilket innebär att EECS-ursprungsgarantier, från och med att installation är klar, kan överföras mellan Cesar och andra domäner (länder).
Vänligen läs även tidigare nyheter om Energimyndighetens tillgänglighet för support under sommaren samt information om ursprungsgarantier och överföringar.

2017-07-21

Vanliga frågor om överföringar och ursprungsgarantier​

Energimyndigheten har begränsade möjligheter att besvara frågor om kontoföring av elcertifikat och ursprungsgarantier under vecka 30 och 31 och vi vill därför passa på att uppmärksamma er på de manualer som finns på Cesars publika webbsida. Till exempel finns en manual om hur ni registrerar överföringar. En av de vanligaste frågorna vi får är att överföringarna trots allt inte registreras, orsaken är då ofta att er webbläsare har en popup-blockerare inställd. En manual för hur ni avaktiverar popup-blockerare för olika webbläsare finns på samma webbsida.

 

Numera finns det tre typer av ursprungsgarantier i Cesar; vanliga nationella ursprungsgarantier, EECS-eligible (tidigare märkta som EECS-godkända ursprungsgarantier i Cesar) och så kallade EECS-ursprungsgarantier. EECS-eligible utfärdas i Cesar endast till och med maj månads produktion. EECS-eligible, kan endast överföras mellan kontohavare i Cesar och till Grexels system CMO.grexel. I samband med överföring till CMO.grexel konverterar EECS-eligible till EECS-ursprungsgarantier och EECS-ursprungsgarantierna kan därefter, från CMO.grexel, överföras till andra länder. Det är endast kontohavare i Cesar som även har ett eget konto i CMO.grexel som kan överföra EECS-eligible från Cesar till CMO.grexel. De kontohavare som har konton i CMO.grexel för domänen Sverige, deras konton kommer att finnas kvar till om med slutet av december 2017. Därefter avslutas alla konton i CMO.grexel för domänen Sverige. EECS-ursprungsgarantier hanteras därefter enbart i Cesar för domänen Sverige.

 

EECS-ursprungsgarantier utfärdas i Cesar från och med juni månads produktion för de anläggningar som är godkända för EECS-ursprungsgarantier. Dessa ursprungsgarantier kan endast överföras mellan kontohavare i Cesar som har ansökt om ett särskilt EECS-konto i Cesar. EECS-ursprungsgarantier kommer att kunna överföras till andra domäner (länder) via den europiska AIB-hubben. Överföringar via AIB-hubben kommer att vara möjlig från och med i slutet av juli månad, då Cesar beräknas vara kopplad mot hubben. EECS-ursprungsgarantier kan inte överföras direkt från Cesar till CMO.grexel, utan sker också via AIB-hubben.

 

För de anläggningar som tilldelas EECS-ursprungsgarantier, vars mätare är placerad före uttag av el till hjälpkraft, för dem görs ett avdrag (till exempel på 3 procent), när EECS-ursprungsgarantierna utfärdas i Cesar. Därför kan det utfärdade antalet EECS-ursprungsgarantier vara färre än antalet producerade megawattimmar för perioden.

2017-07-19

​Begränsad support under sommaren
Energimyndigheten har begränsade möjligheter att besvara frågor om kontoföring av elcertifikat och ursprungsgarantier under semesterperioden. Frågor som inkommer per epost får du svar på senast under vecka 32. För övriga frågor om elcertifikat och ursprungsgarantier, kontakta Energimyndighetens växel 016-544 2000 eller elcertifikat@energimyndigheten.se

Trevlig sommar!

Limited support during the summer
The Swedish Energy Agency has limited possibilities to answer questions during the vacation period. You will receive an answer to your message at the latest per week 32.

Have a nice summer!

2017-07-07

​Överföring av EECS-ursprungsgarantier och begränsningar i Cesars tillgänglighet den 17 juli


Om du har en anläggning som är godkänd för EECS-ursprungsgarantier i Cesar och önskar att EECS-ursprungsgarantierna förs över till en köpare per automatik vid utfärdande så måste du registrera en sådan överföring i Cesar. Det måste du göra även om du sedan tidigare har registrerat en automatisk överföring för vanliga ursprungsgarantier. En automatisk överföring av ursprungsgarantier måste dessutom tas bort innan en automatisk överföring för EECS-ursprungsgarantier registreras. Energimyndigheten har tagit fram en beskrivning över hur du registrerar automatiska överföringar, du hittar den här.


Det går än så länge inte att överföra eller registrera överföringar av EECS-ursprungsgarantier till andra domäner (länder). Denna typ av överföring kommer att vara möjlig från och med i slutet av juli månad, vi publicerar en nyhet när det fungerar. 


Observera att den 17 juli är Cesar inte tillgängligt från klockan 04.00 till 14.00 för uppdatering och utfärdande av certifikat.

2017-06-30

​Fel vid annullering och överföring av ursprungsgarantier


Tyvärr har det uppmärksammats ett fel vid annullering och överföring av ursprungsgarantier. Felet kan uppstå om ni vid annullering och/eller överföring av ursprungsgarantier, väljer att söka fram de ursprungsgarantier ni ska annullera/överföra via menyn UG och undermenyn Sök ursprungsgaranti. Felet innebär att färre ursprungsgarantier överförs/annulleras än de ni angivit i formuläret eller att ni får ett felmeddelande om att antalet begärda ursprungsgarantier inte finns. Om ni har gjort eller gör överföringar/annulleringar via undermenyn Sök ursprungsgaranti efter den 21 juni 2017, bör ni kontrollera i transaktionsrapporten att de ursprungsgarantier som ni annullerat/överfört verkligen är det antal ni avsåg att överföra/annullera och inte färre. Vi rekommenderar att ni istället genomför överföringar och annulleringar direkt från era ursprungsgaranti konton, tills att problemet är löst. Energimyndigheten arbetar intensivt med att lösa problemet. 

2017-06-09

Energimyndigheten antagen som AIB medlem
Association of Issuing Bodies (AIB) har idag fredag beslutat att godkänna Energimyndigheten som AIB medlem. Det innebär att Energimyndigheten är godkänd av organisationen för att kunna utfärda så kallade EECS-ursprungsgarantier, vilken är en förutsättning för att Energimyndigheten ska kunna utfärda ursprungsgarantier enligt deras standard. Energimyndighetens IT-system EUGEN och Cesar kommer att uppdateras med EECS-funktionalitet under vecka 25. Cesar kommer under några timmer den 22 juni att vara otillgängligt för alla, det vill säga det kommer inte gå att logga in i Cesar för att tex genomföra transaktioner. Vi återkommer med information om vilka timmar som Cesar kommer att vara stängt.

 

För mer information om EECS-ursprungsgarantier eller formulär för att till exempel ansöka om särskilt EECS-konto för att kunna handla med EECS-ursprungsgarantier, se Energimyndighetens webbplats.

 

2017-05-09

​Nu går det att ansöka om särskilt EECS-konto
Fredagen 5 maj sammanträdde Energimyndigheten med Association of Issuing Bodies (AIB) angående Energimyndighetens kommande anslutning till organisationen. Tidplanen med anslutning den 9 juni och tilldelning av EECS-ursprungsgarantier från och med 1 juni som tidigare meddelats håller fortfarande.

 

Idag publiceras följande dokument på Energimyndighetens webbplats:

  • Ansökan om särskilt konto för ursprungsgarantier som kan överföras till en annan EU-medlemsstat (så kallat särskilt EECS-konto)
  • Utkast till domänprotokoll för Sverige (endast på engelska)

 

Du behöver ansöka om EECS-konto hos Energimyndigheten om du idag är innehavare till anläggningar som är registrerade för tilldelning av EECS-ursprungsgarantier av Grexel Systems Ltd och har svarat på Energimyndighetens förfrågan att du fortsatt vill tilldelas EECS-ursprungsgarantier även efter Energimyndighetens övertagande. Formuläret för ansökan behöver vara Energimyndigheten tillhanda senast den 1 juni 2017.

 

Övriga aktörer, till exempel elhandlare och traders, som önskar ett EECS-konto är också välkomna att ansöka.

 

Energimyndigheten kommer inte att kunna öppna det så kallade EECS-kontot i Cesar förrän efter att Energimyndigheten blivit ansluten till AIB, dvs efter den 9 juni 2017. I samband med att EECS-kontot öppnas, får kontohavaren en bekräftelse på att kontot är öppnat.


Energimyndigheten kommer inom en vecka att publicera ett ansökningsformulär för anläggningar som idag inte är godkända för EECS-ursprungsgarantier, men som önskar tilldelas sådana ursprungsgarantier efter Energimyndighetens övertagande.


Mer om ursprungsgarantier: www.energimyndigheten.se/ug

2017-04-05

Elcertifikat har utfärdats för produktion under 2014, 2015, 2016 och 2017
Energimyndigheten har den 30 mars utfärdat 33 007 stycken elcertifikat för el producerad under 2014, 2015, 2016 och 2017 med anledning av att tre anläggningar har blivit godkända för tilldelning av elcertifikat för produktionsökning. Anläggningarna ingår i det gemensamma målet med Norge på 28,4 TWh.

2017-04-03

Årets annullering av elcertifikat är avslutad

Årets annullering av elcertifikat är avslutad och Energimyndigheten har gått ut med ett pressmeddelande som du finner på Energimyndighetens webbplats: http://www.energimyndigheten.se/nyhetsarkiv/2017/annullering-av-308-miljoner-elcertifikat/. Statistiken i Cesar är tillgänglig från klockan 16.30 idag, för inloggning öppnar Cesar igen den 4 april klockan 09.00.

2017-03-02

Cesars tillgänglighet begränsad den 13 mars mellan klockan 00.00-06.00
Måndag den 13 mars mellan klockan 00.00-06.00 kommer BankID funktionaliteten i Cesar att underhållas. Det innebär att möjligheten att logga in i Cesar och att signera transaktioner begränsas under denna tid. Du som använder en e-legitimation utfärdad av Energimyndigheten, ett så kallat Nexus Personal certifikat, påverkas inte (innehas endast av utländska användare).

 

2017-01-31

​Information om kontobesked

Energimyndigheten har i slutet av januari skickat ut kontobesked till kontohavarna i Cesar med kontobalans för elcertifikat per den 31 december 2016. Om du har frågor om ditt kontobesked så finner du vanliga frågor och svar här.  

2017-01-31

​Transaktionsrapport för elcertifikat

I Cesar finns nu en ny rapport ”transaktionsdetaljer”, där du hittar mer information gällande överföringar, utfärdade och annullerade elcertifikat till och från ditt konto. Du hittar rapporten efter att du loggat in under menyn Elcertifikat. En liknande rapport finns sedan tidigare för ursprungsgarantier. ​

2016-12-30

Beslut om förlängd tilldelningsperiod

Energimyndigheten har beslutat om förlängd tilldelningsperiod med 269 dagar under 2015 för en kraftvärmeanläggning som sedan den 1 januari 2015 inte längre tilldelats elcertifikat. Energimyndigheten har utfärdat cirka 23 800 st elcertifikat för den perioden.​

2016-12-16

​2017 års datum för utfärdande av certifikat

Följande datum är inplanerade för utfärdande av elcertifikat och ursprungsgarantier under år 2017:
 
Måndag den 16 januari
Onsdag den 15 februari
Onsdag den 15 mars
Tisdag den 18 april
Måndag den 15 maj
Torsdag den 15 juni
Måndag den 17 juli
Onsdag den 16 augusti
Fredag den 15 september
Måndag den 16 oktober
Onsdag den 15 november
Fredag den 15 december
 
Cesar inte är tillgänglig när utfärdandet pågår, tidpunkt för utfärdande meddelas på Cesars webbplats inför varje utfärdande. De certifikat som utfärdas avser föregående månads elproduktion. Datumen gäller med reservation för ändringar, som i så fall meddelas på Cesars webbplats.
2016-11-16

Begränsad support den 17-18 november

Energimyndighetens handläggare för frågor om kontoföring av elcertifikat och ursprungsgarantier är på konferens den 17 - 18 november så det är svårt att nå oss per telefon. Skicka gärna ett epostmeddelande till cesar@energimyndigheten.se med din fråga så återkommer vi så snart vi kan.

2016-10-21

Problemet med inloggning åtgärdat

Det går nu bra att logga in i Cesar igen, inloggningsproblemet är löst. 

 

Log in problems are solved

The previous log in problem in Cesar is now solved.

2016-10-20

​Just nu problem med inloggning i Cesar

Det går tyvärr inte att logga in i Cesar på grund av tekniska problem med BankID och Nexus Personal certifikat. Leverantören av tjänsterna arbetar med att lösa problemet så snart som möjligt. 

 

Cesar log in problems at the moment 

Due to technical problems with Swedish bank-ID’s and Nexus Personal certificates, it is not possible to access Cesar at the moment. Our supplier is hoping to solve the problem as soon as possible.​

2016-09-02

​Elcertifikat har utfärdats för produktion under 2013

Energimyndigheten har den 24 augusti utfärdat 7229 stycken elcertifikat för el producerad under 2013 med anledning av en kammarrättsdom gällande ny tilldelningsperiod efter omfattande ombyggnad. Anläggning ingår i det gemensamma målet med Norge på 28,4 TWh.

2016-07-15

Begränsad support under sommaren

Energimyndigheten har begränsade möjligheter att besvara frågor om kontoföring av elcertifikat och ursprungsgarantier under semesterperioden. Frågor som inkommer per epost får du svar på senast under vecka 32. För övriga frågor om elcertifikat och ursprungsgarantier, kontakta Energimyndighetens växel 016-544 2000 eller elcertifikat@energimyndigheten.se

Trevlig sommar!

--------

Limited support during the summer

The Swedish Energy Agency has limited possibilities to answer questions during the vacation period. You will receive an answer to your message at the latest per week 32.

Have a nice summer!

2016-06-09

​Certifikat som utfärdas den 15 juni 2016

I Norge har regelverket om mätning och rapportering för tilldelning av elcertifikat och ursprungsgarantier ändrats från och med den 6 juni 2016. För att hantera övergången mellan bestämmelserna kommer det den 15 juni i NECS, Norges kontoföringsystem, att utöver maj månads elproduktion även att utfärdas elcertifikat och ursprungsgarantier för el som producerats i Norge mellan den 1 juni till och med den 5 juni.