Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Hem
Bli kontohavare
Information
Statistik Elcertifikat
Statistik UG
Strukturrapport
Manualer
Logga in
Välkommen till Cesar, Sveriges kontoföringssystem för elcertifikat och ursprungsgarantier
 
Cesar är Sveriges kontoföringssystem för elcertifikat och ursprungsgarantier. I Cesar tilldelas anläggningsägarna certifikat baserat på registrerade anläggningars inrapporterade elproduktion.  I Cesar överför kontohavaren själv elektroniskt sina elcertifikat och ursprungsgarantier till den han eller hon avtalat om ska köpa certifikaten. Det är även i Cesar som elcertifikat annulleras för uppfyllelse av kvotplikt och elleverantörer annullerar ursprungsgarantier till användning för ursprungsmärkning. I Cesar hittar du också marknadsstatistik.
 
Genom att logga in ingår användaren ett avtal med Energimyndigheten om direktåtkomst till Cesar, Sveriges och Energimyndighetens system för kontoföring av elcertifikat m.m., och har därmed accepterat de villkor för användande av direktåtkomsttjänsten som finns återgivna på sidan Information/Bli kontohavare".


​Nyheter

  
2019-10-11

Elcertifikat har utfärdats för produktion under perioden 2017-2019

Sedan utfärdande den 15 september har Energimyndigheten utfärdat 7563 stycken elcertifikat för el producerad under 2017-2019, utöver de extra utfärdanden som har publicerats tidigare.

Anläggningar som har tilldelats elcertifikat ingår i det gemensamma målet med Norge på 28,4 TWh.
2019-10-11

Elcertifikat har utfärdats för produktion under perioden 2018 till 2019

Energimyndigheten har den 11 oktober utfärdat 7404 stycken elcertifikat för el producerad under åren 2018 till 2019 med anledning av att en anläggning har blivit godkänd för tilldelning av elcertifikat för produktionsökning.

Anläggningen ingår i det gemensamma målet med Norge på 28,4 TWh.​
2019-10-09

​Elcertifikat har utfärdats för produktion under perioden 2017 till 2018

Energimyndigheten har den 8 oktober utfärdat 45 358 stycken elcertifikat för el producerad under åren 2017 till 2018 med anledning av att en anläggning har blivit godkänd för tilldelning av elcertifikat för produktionsökning.
Anläggningen ingår i det gemensamma målet med Norge på 28,4 TWh.
2019-10-08

​Elcertifikat har utfärdats för produktion under perioden 2016 till 2019

Energimyndigheten har den 24 september utfärdat 67 977 stycken elcertifikat för el producerad under åren 2016 till 2019 med anledning av att en anläggning har blivit godkänd för tilldelning av elcertifikat för produktionsökning.
Anläggningen ingår i det gemensamma målet med Norge på 28,4 TWh.
2019-09-13

​Elcertifikat har utfärdats för produktion under perioden 2016-2019

Sedan utfärdande den 15 augusti har Energimyndigheten utfärdat 9240 stycken elcertifikat för el producerad under 2016, 2017, 2018 och 2019, utöver de extra utfärdanden som har publicerats tidigare.
 
Anläggningar som har tilldelats elcertifikat ingår i det gemensamma målet med Norge på 28,4 TWh.
2019-09-09

​Elcertifikat har utfärdats för produktion under perioden 2015–2019

Energimyndigheten har den 26:e augusti utfärdat 87 176 stycken elcertifikat för el producerad under 2015 och 2019 med anledning av att två anläggningar har blivit godkända för tilldelning av elcertifikat för produktionsökning.
 
Anläggningen ingår i det gemensamma målet med Norge på 28,4 TWh.
2019-08-30

​Elcertifikat har utfärdats för produktion under perioden 2016-2019.

Energimyndigheten har den 29 augusti 2019 utfärdat 8 976 stycken elcertifikat för el producerad under året 2016-2019 med anledning av att en anläggning har blivit godkänd för tilldelning av elcertifikat för produktionsökning.
 
Anläggningen ingår i det gemensamma målet med Norge på 28,4 TWh.
2019-08-19

​Elcertifikat har utfärdats för produktion under perioden 2018–2019

Energimyndigheten har den 16:e augusti utfärdat 5 350 stycken elcertifikat för el producerad under 2018 och 2019 med anledning av att en anläggning har blivit godkänd för tilldelning av elcertifikat för produktionsökning.
 
Anläggningen ingår i det gemensamma målet med Norge på 28,4 TWh.
2019-08-15

Svenska EECS-ursprungsgarantier stoppas vid import till Flandern, Belgien

Energimyndigheten informerar härmed att alla ursprungsgarantier från elproduktion i Sverige kommer att stoppas från användande i Flandern. Den nya lagen som reglerar detta har nu vunnit laga kraft och kommer att tillämpas från och med den 17 augusti 2019.

Den belgiska regionen Flandern beslutade den 3 april 2019 att ursprungsgarantier från elproduktion som mäts innan elen går ut på nätet inte får användas för ursprungsmärkning. Då det inte finns något sätt att särskilja dessa ursprungsgarantier från andra ursprungsgarantier, kommer alla ursprungsgarantier från produktion i Sverige att stoppas från användande i Flandern.

Den nya lagen innebär att ansvarig myndighet i Flandern, VREG, kommer att blockera alla importer av svenska EECS – ursprungsgarantier. 

Den nya lagen har nu vunnit laga kraft och kommer att tillämpas från och med den 17 augusti 2019.


2019-08-08

Elcertifikat har utfärdats för produktion under perioden 2017-2019

Energimyndigheten har den 8 Augusti utfärdat 25888 stycken elcertifikat för el producerad under åren 2017, 2018 och 2019 med anledning av att en anläggning har blivit godkänd för tilldelning av elcertifikat för produktionsökning. Anläggningarna ingår i det gemensamma målet med Norge på 28,4 TWh.


2019-06-18
Svenska EECS - ursprungsgarantier kan komma att stoppas vid import till Flandern, Belgien

Den belgiska regionen Flandern utgör en egen domän vad gäller handeln med EECS-ursprungsgarantier. Flandern har den 3 april 2019 beslutat att ursprungsgarantier som utfärdas för elproduktion som kan förbrukas före anslutningspunkten till koncessionspliktigt nät (så kallad on-site consumption), inte får användas för ursprungsmärkning.

Detta kommer med stor sannolikhet leda till att ansvarig myndighet i Flandern, VREG, blockerar vissa ursprungsgarantier som avser produktion från svenska anläggningar med mätpunkt i IKN-nät. Bestämmelsen kan också komma att gälla alla EECS-ursprungsgarantier utfärdade i Sverige.

Exakt när den här importbegränsningen börjar gälla är ännu inte klart, eftersom bestämmelsen ännu inte vunnit laga kraft.

Mer information kommer vid ett senare tillfälle.
 
2019-06-18
Resultat från platstillsyn av EECS under 2018
 
Med anledning av Energimyndighetens platstillsyn under 2018 har Energimyndigheten under maj månad 2019 återtagit 87 982 stycken felaktigt utfärdade EECS-ursprungsgarantier.
2019-05-22

​Elcertifikat har utfärdats för produktion under perioden 2017-2019

Energimyndigheten har den 10 Maj utfärdat 12543 stycken elcertifikat för el producerad under åren 2017, 2018 och 2019 med anledning av att en anläggning har blivit godkända för tilldelning av elcertifikat för produktionsökning. Anläggningarna ingår i det gemensamma målet med Norge på 28,4 TWh.
2019-04-15

​Login problems for Nexus Personal users

Some users using Nexus Personal for accessing Cesar have reported problems at login. If that is the case for you then please contact Cesar support at Cesar@energimyndigheten.se to get further instructions
2019-04-01

Årets annullering av elcertifikat är avslutad

​Årets annullering av elcertifikat är avslutad och Energimyndigheten har gått ut med ett pressmeddelande som du finner på Energimyndighetens webbplats: http://www.energimyndigheten.se/. Statistiken i Cesar är tillgänglig från klockan 16.30 idag, för inloggning öppnar Cesar igen den 2 april klockan 09.00.

2019-01-03

​2019 års datum för utfärdande av certifikat

Följande datum är inplanerade för utfärdande av elcertifikat och ursprungsgarantier under år 2019:
 
Tisdag den 15 januari
Fredag den 15 februari
Fredag den 15 mars
Måndag den 15 april
Onsdag den 15 maj
Måndag den 17 juni
Måndag den 15 juli
Torsdag den 15 augusti
Måndag den 16 september
Tisdag den 15 oktober
Fredag den 15 november
Måndag den 16 december
 
Cesar inte är tillgänglig när utfärdandet pågår, tidpunkt för utfärdande meddelas på Cesars webbplats inför varje utfärdande. De certifikat som utfärdas avser föregående månads elproduktion. Datumen gäller med reservation för ändringar, som i så fall meddelas på Cesars webbplats.
2018-12-21

​Elcertifikat har utfärdats för produktion under perioden 2017–2018
Energimyndigheten har den 18 December 2018 utfärdat 163798 stycken elcertifikat för el producerad under åren 2017–2018 med anledning av att en anläggning har blivit godkänd för tilldelning av elcertifikat efter omfattande ombyggnad.
Anläggningen ingår i det gemensamma målet med Norge på 28,4 TWh.

2018-11-09

Elcertifikat har utfärdats för produktion under perioden 2015-2018

Energimyndigheten har den 7 november utfärdat 19 960 stycken elcertifikat för el producerad under åren 2015, 2016, 2017 och 2018 med anledning av att en anläggning har blivit godkända för tilldelning av elcertifikat för produktionsökning. Anläggningarna ingår i det gemensamma målet med Norge på 28,4 TWh.​

2018-09-14
Nyhet i Cesar - ”Ex - domain cancellation” för Storbritannien
Det är nu möjligt att annullera ursprungsgarantier i Cesar till förmån för mottagare inte bara i Sverige utan också i Storbritannien. Detta förfarande, som i Europa oftast går under benämningen ”Ex-domain cancellation” innebär att användaren kommer att kunna ta ut ett annulleringsbevis där det framgår att annulleringen avser förbrukning i ett annat land, i detta fall Storbritannien. Möjligheten till ex-domain cancellation kommer att förbättra kvaliteten på den statistik som tas fram av AIB varje år. Läs mer om ex-domain cancellation här: https://www.aib-net.org/en_US/facts/market_information/aib_statistics/ex_domain_cancellations
 
News in Cesar - Ex Domain Cancellation for United Kingdom
From now and onwards it will be possible to cancel guarantees of origin in Cesar for beneficiaries not only in Sweden but also in the United Kingdom. This procedure, known as Ex Domain Cancellation, enables the user to present a cancellation statement indicating that the country of consumption is different from the one where the cancellation takes place. The possibility for Ex-Domain Cancellations will improve the quality of the statistics that are produced by the AIB every year. Read more about Ex-domain cancellations here:  https://www.aib-net.org/en_US/facts/market_information/aib_statistics/ex_domain_cancellations

2018-06-20

​Viktig information – ny stängningstid av Cesar på utfärdande dagen

På grund utav ökat antal anläggningar i certifikatsystemet så tar det längre tid att utfärda certifikaten den 15:e varje månad. Cesar kommer därför att påbörja utfärdandet en timme tidigare i fortsättningen, dvs systemet kommer att stängas kl. 08,30 och öppna igen som vanligt kl. 14,00.
 
 
Important information - New closing time of Cesar on the day of issuing
 
Due to the increased number of plants in the certificate system, it takes longer time to issue certificates on the 15th of each month. Cesar will therefore start the issuing one hour earlier in the future, i.e. the system will be closed at 8.30 AM and open again as usual at 14,00 PM.

Välkommen till Cesar, Sveriges kontoföringssystem för elcertifikat och ursprungsgarantier

 

Cesar är Sveriges kontoföringssystem för elcertifikat och ursprungsgarantier. I Cesar tilldelas anläggningsägarna certifikat baserat på registrerade anläggningars inrapporterade elproduktion.  I Cesar överför kontohavaren själv elektroniskt sina elcertifikat och ursprungsgarantier till den han eller hon avtalat om ska köpa certifikaten. Det är även i Cesar som elcertifikat annulleras för uppfyllelse av kvotplikt och elleverantörer annullerar ursprungsgarantier till användning för ursprungsmärkning. I Cesar hittar du också marknadsstatistik.

 

Genom att logga in ingår användaren ett avtal med Energimyndigheten om direktåtkomst till Cesar, Sveriges och Energimyndighetens system för kontoföring av elcertifikat m.m., och har därmed accepterat de villkor för användande av direktåtkomsttjänsten som finns återgivna på sidan Information/Bli kontohavare".


News
  
2019-10-11

Elcertifikat har utfärdats för produktion under perioden 2017-2019

Sedan utfärdande den 15 september har Energimyndigheten utfärdat 7563 stycken elcertifikat för el producerad under 2017-2019, utöver de extra utfärdanden som har publicerats tidigare.

Anläggningar som har tilldelats elcertifikat ingår i det gemensamma målet med Norge på 28,4 TWh.
2019-10-11

Elcertifikat har utfärdats för produktion under perioden 2018 till 2019

Energimyndigheten har den 11 oktober utfärdat 7404 stycken elcertifikat för el producerad under åren 2018 till 2019 med anledning av att en anläggning har blivit godkänd för tilldelning av elcertifikat för produktionsökning.

Anläggningen ingår i det gemensamma målet med Norge på 28,4 TWh.​
2019-10-09

​Elcertifikat har utfärdats för produktion under perioden 2017 till 2018

Energimyndigheten har den 8 oktober utfärdat 45 358 stycken elcertifikat för el producerad under åren 2017 till 2018 med anledning av att en anläggning har blivit godkänd för tilldelning av elcertifikat för produktionsökning.
Anläggningen ingår i det gemensamma målet med Norge på 28,4 TWh.
2019-10-08

​Elcertifikat har utfärdats för produktion under perioden 2016 till 2019

Energimyndigheten har den 24 september utfärdat 67 977 stycken elcertifikat för el producerad under åren 2016 till 2019 med anledning av att en anläggning har blivit godkänd för tilldelning av elcertifikat för produktionsökning.
Anläggningen ingår i det gemensamma målet med Norge på 28,4 TWh.
2019-09-13

​Elcertifikat har utfärdats för produktion under perioden 2016-2019

Sedan utfärdande den 15 augusti har Energimyndigheten utfärdat 9240 stycken elcertifikat för el producerad under 2016, 2017, 2018 och 2019, utöver de extra utfärdanden som har publicerats tidigare.
 
Anläggningar som har tilldelats elcertifikat ingår i det gemensamma målet med Norge på 28,4 TWh.
2019-09-09

​Elcertifikat har utfärdats för produktion under perioden 2015–2019

Energimyndigheten har den 26:e augusti utfärdat 87 176 stycken elcertifikat för el producerad under 2015 och 2019 med anledning av att två anläggningar har blivit godkända för tilldelning av elcertifikat för produktionsökning.
 
Anläggningen ingår i det gemensamma målet med Norge på 28,4 TWh.
2019-08-30

​Elcertifikat har utfärdats för produktion under perioden 2016-2019.

Energimyndigheten har den 29 augusti 2019 utfärdat 8 976 stycken elcertifikat för el producerad under året 2016-2019 med anledning av att en anläggning har blivit godkänd för tilldelning av elcertifikat för produktionsökning.
 
Anläggningen ingår i det gemensamma målet med Norge på 28,4 TWh.
2019-08-19

​Elcertifikat har utfärdats för produktion under perioden 2018–2019

Energimyndigheten har den 16:e augusti utfärdat 5 350 stycken elcertifikat för el producerad under 2018 och 2019 med anledning av att en anläggning har blivit godkänd för tilldelning av elcertifikat för produktionsökning.
 
Anläggningen ingår i det gemensamma målet med Norge på 28,4 TWh.
2019-08-15

Svenska EECS-ursprungsgarantier stoppas vid import till Flandern, Belgien

Energimyndigheten informerar härmed att alla ursprungsgarantier från elproduktion i Sverige kommer att stoppas från användande i Flandern. Den nya lagen som reglerar detta har nu vunnit laga kraft och kommer att tillämpas från och med den 17 augusti 2019.

Den belgiska regionen Flandern beslutade den 3 april 2019 att ursprungsgarantier från elproduktion som mäts innan elen går ut på nätet inte får användas för ursprungsmärkning. Då det inte finns något sätt att särskilja dessa ursprungsgarantier från andra ursprungsgarantier, kommer alla ursprungsgarantier från produktion i Sverige att stoppas från användande i Flandern.

Den nya lagen innebär att ansvarig myndighet i Flandern, VREG, kommer att blockera alla importer av svenska EECS – ursprungsgarantier. 

Den nya lagen har nu vunnit laga kraft och kommer att tillämpas från och med den 17 augusti 2019.


2019-08-08

Elcertifikat har utfärdats för produktion under perioden 2017-2019

Energimyndigheten har den 8 Augusti utfärdat 25888 stycken elcertifikat för el producerad under åren 2017, 2018 och 2019 med anledning av att en anläggning har blivit godkänd för tilldelning av elcertifikat för produktionsökning. Anläggningarna ingår i det gemensamma målet med Norge på 28,4 TWh.


2019-06-18
Svenska EECS - ursprungsgarantier kan komma att stoppas vid import till Flandern, Belgien

Den belgiska regionen Flandern utgör en egen domän vad gäller handeln med EECS-ursprungsgarantier. Flandern har den 3 april 2019 beslutat att ursprungsgarantier som utfärdas för elproduktion som kan förbrukas före anslutningspunkten till koncessionspliktigt nät (så kallad on-site consumption), inte får användas för ursprungsmärkning.

Detta kommer med stor sannolikhet leda till att ansvarig myndighet i Flandern, VREG, blockerar vissa ursprungsgarantier som avser produktion från svenska anläggningar med mätpunkt i IKN-nät. Bestämmelsen kan också komma att gälla alla EECS-ursprungsgarantier utfärdade i Sverige.

Exakt när den här importbegränsningen börjar gälla är ännu inte klart, eftersom bestämmelsen ännu inte vunnit laga kraft.

Mer information kommer vid ett senare tillfälle.
 
2019-06-18
Resultat från platstillsyn av EECS under 2018
 
Med anledning av Energimyndighetens platstillsyn under 2018 har Energimyndigheten under maj månad 2019 återtagit 87 982 stycken felaktigt utfärdade EECS-ursprungsgarantier.
2019-05-22

​Elcertifikat har utfärdats för produktion under perioden 2017-2019

Energimyndigheten har den 10 Maj utfärdat 12543 stycken elcertifikat för el producerad under åren 2017, 2018 och 2019 med anledning av att en anläggning har blivit godkända för tilldelning av elcertifikat för produktionsökning. Anläggningarna ingår i det gemensamma målet med Norge på 28,4 TWh.
2019-04-15

​Login problems for Nexus Personal users

Some users using Nexus Personal for accessing Cesar have reported problems at login. If that is the case for you then please contact Cesar support at Cesar@energimyndigheten.se to get further instructions
2019-04-01

Årets annullering av elcertifikat är avslutad

​Årets annullering av elcertifikat är avslutad och Energimyndigheten har gått ut med ett pressmeddelande som du finner på Energimyndighetens webbplats: http://www.energimyndigheten.se/. Statistiken i Cesar är tillgänglig från klockan 16.30 idag, för inloggning öppnar Cesar igen den 2 april klockan 09.00.

2019-01-03

​2019 års datum för utfärdande av certifikat

Följande datum är inplanerade för utfärdande av elcertifikat och ursprungsgarantier under år 2019:
 
Tisdag den 15 januari
Fredag den 15 februari
Fredag den 15 mars
Måndag den 15 april
Onsdag den 15 maj
Måndag den 17 juni
Måndag den 15 juli
Torsdag den 15 augusti
Måndag den 16 september
Tisdag den 15 oktober
Fredag den 15 november
Måndag den 16 december
 
Cesar inte är tillgänglig när utfärdandet pågår, tidpunkt för utfärdande meddelas på Cesars webbplats inför varje utfärdande. De certifikat som utfärdas avser föregående månads elproduktion. Datumen gäller med reservation för ändringar, som i så fall meddelas på Cesars webbplats.
2018-12-21

​Elcertifikat har utfärdats för produktion under perioden 2017–2018
Energimyndigheten har den 18 December 2018 utfärdat 163798 stycken elcertifikat för el producerad under åren 2017–2018 med anledning av att en anläggning har blivit godkänd för tilldelning av elcertifikat efter omfattande ombyggnad.
Anläggningen ingår i det gemensamma målet med Norge på 28,4 TWh.

2018-11-09

Elcertifikat har utfärdats för produktion under perioden 2015-2018

Energimyndigheten har den 7 november utfärdat 19 960 stycken elcertifikat för el producerad under åren 2015, 2016, 2017 och 2018 med anledning av att en anläggning har blivit godkända för tilldelning av elcertifikat för produktionsökning. Anläggningarna ingår i det gemensamma målet med Norge på 28,4 TWh.​

2018-09-14
Nyhet i Cesar - ”Ex - domain cancellation” för Storbritannien
Det är nu möjligt att annullera ursprungsgarantier i Cesar till förmån för mottagare inte bara i Sverige utan också i Storbritannien. Detta förfarande, som i Europa oftast går under benämningen ”Ex-domain cancellation” innebär att användaren kommer att kunna ta ut ett annulleringsbevis där det framgår att annulleringen avser förbrukning i ett annat land, i detta fall Storbritannien. Möjligheten till ex-domain cancellation kommer att förbättra kvaliteten på den statistik som tas fram av AIB varje år. Läs mer om ex-domain cancellation här: https://www.aib-net.org/en_US/facts/market_information/aib_statistics/ex_domain_cancellations
 
News in Cesar - Ex Domain Cancellation for United Kingdom
From now and onwards it will be possible to cancel guarantees of origin in Cesar for beneficiaries not only in Sweden but also in the United Kingdom. This procedure, known as Ex Domain Cancellation, enables the user to present a cancellation statement indicating that the country of consumption is different from the one where the cancellation takes place. The possibility for Ex-Domain Cancellations will improve the quality of the statistics that are produced by the AIB every year. Read more about Ex-domain cancellations here:  https://www.aib-net.org/en_US/facts/market_information/aib_statistics/ex_domain_cancellations

2018-06-20

​Viktig information – ny stängningstid av Cesar på utfärdande dagen

På grund utav ökat antal anläggningar i certifikatsystemet så tar det längre tid att utfärda certifikaten den 15:e varje månad. Cesar kommer därför att påbörja utfärdandet en timme tidigare i fortsättningen, dvs systemet kommer att stängas kl. 08,30 och öppna igen som vanligt kl. 14,00.
 
 
Important information - New closing time of Cesar on the day of issuing
 
Due to the increased number of plants in the certificate system, it takes longer time to issue certificates on the 15th of each month. Cesar will therefore start the issuing one hour earlier in the future, i.e. the system will be closed at 8.30 AM and open again as usual at 14,00 PM.