Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Hem
Bli kontohavare
Information
Statistik Elcertifikat
Statistik UG
Strukturrapport
Manualer
Logga in
Välkommen till Cesar, Sveriges kontoföringssystem för elcertifikat och ursprungsgarantier
 
Cesar är Sveriges kontoföringssystem för elcertifikat och ursprungsgarantier. I Cesar tilldelas anläggningsägarna certifikat baserat på registrerade anläggningars inrapporterade elproduktion.  I Cesar överför kontohavaren själv elektroniskt sina elcertifikat och ursprungsgarantier till den han eller hon avtalat om ska köpa certifikaten. Det är även i Cesar som elcertifikat annulleras för uppfyllelse av kvotplikt och elleverantörer annullerar ursprungsgarantier till användning för ursprungsmärkning. I Cesar hittar du också marknadsstatistik.
 
Genom att logga in ingår användaren ett avtal med Energimyndigheten om direktåtkomst till Cesar, Sveriges och Energimyndighetens system för kontoföring av elcertifikat m.m., och har därmed accepterat de villkor för användande av direktåtkomsttjänsten som finns återgivna på sidan Information/Bli kontohavare".


​Nyheter

  
2022-01-21

Cesar uppdateras den 24 januari


Cesar kommer att uppdateras den 24 januari mellan klockan 05.00-08.00 och under den tiden är systemet inte tillgängligt.


Cesar will be updated on January 24th


Cesar will be updated on January 24 between 05.00 - 08.00 AM and during that time is the system not available.

2022-01-18

Frågor och svar om kontobesked


Energimyndigheten kommer i slutet av januari skicka ut kontobesked med kontobalans för elcertifikat per den 31 december 2021. Kontobesked skickas till alla som har eller har haft ett aktivt elcertifikatskonto under någon del av 2021. Därför skickas kontobesked även till dig som avslutat ditt konto under året.


Om du har frågor om ditt kontobesked så finner du här vanliga frågor och svar.

2021-12-22
Ändringar i bränsledeklarationen i Cesar

Från och med 1 juli 2021 infördes nya krav för hållbarhetskriterier för biobränslen. Förändringarna innebär att det bland annat införs hållbarhetskriterier för fasta och gasformiga biobränslen som används för produktion av el, värme eller kyla. 

2021-12-17

​​Utskick av påminnelsefakturor under vecka 51


Påminnelsen avser faktura för kontoavgift för elcertifikat och ursprungsgarantiersom skickades ut 2021-11-09.

2021-12-10

Problemet är löst angående att exportera EECS – UG till Nederländerna


Det går nu att exportera EECS – UG till det nederländska registret CertiQ utan problem.


Problem is solved regarding exporting EECS - UG to the Netherlands


You can now export EECS - UG to the Dutch registry CertiQ without any problem.​​​

2021-12-06

2022 års datum för utfärdande av certifikat


Följande datum är inplanerade för utfärdande av elcertifikat och ursprungsgarantier under år 2022:

 

Måndag den 17 januari

Tisdag den 15 februari

Tisdag den 15 mars

Tisdag den 19 april 

Måndag den 16 maj

Onsdag den 15 juni

Fredag den 15 juli

Måndag den 15 augusti

Torsdag den 15 september

Måndag den 17 oktober

Tisdag den 15 november

Torsdag den 15 december

 

Cesar inte är tillgänglig när utfärdandet pågår, tidpunkt för utfärdande meddelas på Cesars webbplats inför varje utfärdande. De certifikat som utfärdas avser föregående månads elproduktion. Datumen gäller med reservation för ändringar, som i så fall meddelas på Cesars webbplats.​

2021-11-29

Rättelse bankgironummer på fakturan för årsavgift 


På de utskickade fakturorna som avser årsavgift för elcertifikatskonton har tyvärr ett bindestreck fallit bort i bankgironumret. Det korrekta  bankgironumret är 5790-4211


Vi beklagar det inträffade.​​

2021-11-16

NECS- Statnett har utfärdandet elcertifikat för produktion 31 oktober och är nu inkluderad i Utfärdande-statistiken

NECS- Statnett har idag den 16 november 2021 utfärdat elcertifikat och ursprungsgarantier för produktion 31 oktober 2021, vilket innebär att 31 oktober 2021 nu finns med i den publicerade statistiken. 


NECS-Statnett have now issued electricity certificates and guarantees of origin for 31 October and are included in the issuing Statistics

NECS-Statnett has today, 16th November 2021, issued electricity certificates and guarantees of origin for production 31 October 2021, which means that 31 October 2021 is now included in the published statistics.​

2021-11-15

Viktig information angående statistiken efter utfärdandet av elcertifikat och ursprungsgarantier


NECS- Statnett har idag den 15:e November 2021 utfärdat elcertifikat och ursprungsgarantier för produktion till och med 30 oktober - 2021, vilket innebär att 31 Okober 2021 kommer att saknas i den statistik som publiceras idag. Vi kommer lägga upp ytterligare en nyhet när statistiken för 31 oktober publiceras.


Important information about the statistics after the issuing of electricity certificates and guarantees of origin


NECS- Statnett has today 15th November 2021, issued electricity certificates and guarantees of origin for production up until 30th October 2021, which means that the 31th October will be missing in the statistics as published today. We will publish news when the statistics will be published (including 31st of October).


2021-11-03
Hur gör jag för att inte behöva betala årsavgift för 2022/2023?

 Kommande faktura för årsavgiften gäller för ett brutet år. Det betyder att fakturan som kommer skickas ut täcker avgiften för 1 juli 2021 – 30 juni 2022. Nästa års faktura (som skickas ut hösten 2022) gäller för perioden 1 juli 2022 – 30 juni 2023, och så vidare. 

För att slippa betala årsavgiften nästa höst behöver du återkalla din anläggning för tilldelning av elcertifikat före 31 maj 2022 och avsluta ditt konto. Om du har kvarvarande elcertifikat på ditt konto behöver du begära avslut av elcertifikatskontot före 1 juli. 

Du återkallar din anläggning och avslutar ditt elcertifikatkonto genom att logga in på Mina sidor med ditt bank-ID. Se instruktion för återkallande av anläggning och makulering. 


2021-09-30

Elcertifikat har utfärdats för produktion under perioden 2018–2021


Energimyndigheten har den 30 september 2021 utfärdat 60 071 stycken elcertifikat för el producerad under året 2018–2021 med anledning av att en anläggning blivit godkänd för tilldelning av elcertifikat för produktionsökning.


Anläggningen ingår i det gemensamma målet med Norge på 28,4 TWh.


2021-06-29

Information om avslut av elcertifikatskonto


Varför syns elcertifikatskontot trots att jag begärt att kontot ska avslutas?

Alla innehavare av en produktionsanläggning har en statisk menyrad i Cesar.  I menyraden syns alltid kontot för elcertifikat även om din anläggning enbart är godkänd för ursprungsgarantier.


Avslut av elcert konto.png


För att ditt elcertifikatskonto ska kunna avslutas:

·       Anläggningen behöver vara återkallad för tilldelning av elcertifikat.

·       Elcertifikatssaldot är 0 på kontot.


Följ Steg-för-steg guide - hur du kontrollerar att ditt elcertifikatskonto är avslutat. (energimyndigheten.se)​


2021-05-20

Elcertifikat har utfärdats för produktion under perioden 2016-2019

 

Energimyndigheten har den 19 Maj 2021 utfärdat 13620 stycken elcertifikat för el producerad under året 2016-2019 med anledning av att en anläggning har blivit godkänd för tilldelning av elcertifikat för produktionsökning

Anläggningen ingår i det gemensamma målet med Norge på 28,4 TWh.
2021-05-05

Elcertifikat har utfärdats för produktion under perioden oktober 2020-mars 2021


Energimyndigheten har den 4 maj 2021 utfärdat 9098 elcertifikat för el producerade under åren oktober 2020-mars 2021.
 
Anläggningen ingår i det gemensamma målet med Norge på 28,4 TWh.
 
2021-04-26

Från och med den 26 april 2021 har Cesar en ny inloggningstjänst för utländska användare. Är du en ny utländsk användare som vill ansöka om behörighet kontakta Cesar@energimyndigheten.se för ansökningsformulär. För svenska användare gäller fortfarande inloggning med personnummer och BankID.

 
 
From the 26th of April 2021 there is a new login service to get access to Account system Cesar for foreign users. If you are a new foreign user who want to apply for access to Cesar contact Cesar@energimyndigheten.se for application forms.
2021-04-19

Elcertifikat har utfärdats för produktion under perioden 2019-2021.

 

Energimyndigheten har den 19 April 2021 utfärdat 19977 stycken elcertifikat för el producerad under åren 2019-2021 med anledning av att en anläggning har blivit godkänd för tilldelning av elcertifikat för produktionsökning

Anläggningen ingår i det gemensamma målet med Norge på 28,4 TWh.
2021-04-13

​Avgift på 200 kr för elcertifikatkonton

 

Från och med den 1 juli i år kommer det att kosta 200 kr per år att ha ett elcertifikatkonto. För dig med en mindre solcellsanläggning kan årsavgiften bli högre än själva intäkten för elcertifikat.

 

Hur gör jag för att inte behöva betala en årsavgift?

 

Om du vill undvika årsavgiften på 200 kr behöver du avsluta ditt elcertifikatkonto före 31 maj 2021. Det gör du genom att återkalla din anläggning och begära avslut av certifikatkonto. För att avsluta ditt elcertifikatskonto får det inte finnas några kvarvarande elcertifikat på kontot, det vill säga att saldot måste vara noll. Antingen kan man själv välja att sälja sina elcertifikat eller begära att avsluta kontot med kvarvarande elcertifikat om saldot är mindre än 50 elcertifikat. Observera att ingen ersättning utgår i sådant fall.

 

Observera att det inte är i Cesar som du återkallar din anläggning och/eller begär avslut av elcertifikatskonto med kvarvarande elcertifikat. Du behöver välja någon av de tre inloggningsalternativ till Mina sidor/ Eugen som finns i instruktionen för återkallande av anläggning och makulering.

 

Vad gör jag om elcertifikatssaldot är mer än 50?

 

Du behöver själv hitta en köpare av elcertifikaten. Det är bland annat elhandlare som kan vara intresserade av att köpa elcertifikaten, du kan i första hand kontakta din egen elleverantör. Annars kan du hitta andra aktörer som möjligen kan vara intresserade av att köpa elcertifikaten i listan med kvotpliktiga aktörer 2019.

 

När du har hittat en köpare till elcertifikaten behöver du också överföra elcertifikaten till köparens konto i kontoföringssystemet Cesar. Då följer du denna manual: Manual för att göra en överföring av elcertifikat i Cesar.

 

Här kan du läsa mer om nya avgifterna.

2021-04-07

Statistiken för Norges annullering av elcertifikat för beräkningsår 2020 stämmer inte överens med resultatet för 2020.

Läs mer här;
Annullering av 38,4 millioner elsertifikater - NVE
Siffrorna kommer att uppdateras så snart som möjligt.​

2021-02-03
Elcertifikat har utfärdats för produktion under perioden 2020
 
Energimyndigheten har den 1 Februari 2021 utfärdat 10 530 stycken elcertifikat för el producerad under året 2020 med anledning av att en anläggning har blivit godkänd för tilldelning av elcertifikat för produktionsökning.
Anläggningen ingår i det gemensamma målet med Norge på 28,4 TWh.
2021-01-05

2021 års datum för utfärdande av certifikat

 

Följande datum är inplanerade för utfärdande av elcertifikat och ursprungsgarantier under år 2021:
Fredag den 15 januari
Måndag den 15 februari
Måndag den 15 mars
Torsdag den 15 april
Tisdagen den 18 maj (pga. att den 17 maj är en helgdag i Norge)
Tisdag den 15 juni
Torsdag den 15 juli
Måndag den 16 augusti
Onsdag den 15 september
Fredag den 15 oktober
Måndag den 15 november
Onsdag den 15 december
 
Cesar inte är tillgänglig när utfärdandet pågår, tidpunkt för utfärdande meddelas på Cesars webbplats inför varje utfärdande. De certifikat som utfärdas avser föregående månads elproduktion. Datumen gäller med reservation för ändringar, som i så fall meddelas på Cesars webbplats.

Välkommen till Cesar, Sveriges kontoföringssystem för elcertifikat och ursprungsgarantier

 

Cesar är Sveriges kontoföringssystem för elcertifikat och ursprungsgarantier. I Cesar tilldelas anläggningsägarna certifikat baserat på registrerade anläggningars inrapporterade elproduktion.  I Cesar överför kontohavaren själv elektroniskt sina elcertifikat och ursprungsgarantier till den han eller hon avtalat om ska köpa certifikaten. Det är även i Cesar som elcertifikat annulleras för uppfyllelse av kvotplikt och elleverantörer annullerar ursprungsgarantier till användning för ursprungsmärkning. I Cesar hittar du också marknadsstatistik.

 

Genom att logga in ingår användaren ett avtal med Energimyndigheten om direktåtkomst till Cesar, Sveriges och Energimyndighetens system för kontoföring av elcertifikat m.m., och har därmed accepterat de villkor för användande av direktåtkomsttjänsten som finns återgivna på sidan Information/Bli kontohavare".


News
  
2022-01-21

Cesar uppdateras den 24 januari


Cesar kommer att uppdateras den 24 januari mellan klockan 05.00-08.00 och under den tiden är systemet inte tillgängligt.


Cesar will be updated on January 24th


Cesar will be updated on January 24 between 05.00 - 08.00 AM and during that time is the system not available.

2022-01-18

Frågor och svar om kontobesked


Energimyndigheten kommer i slutet av januari skicka ut kontobesked med kontobalans för elcertifikat per den 31 december 2021. Kontobesked skickas till alla som har eller har haft ett aktivt elcertifikatskonto under någon del av 2021. Därför skickas kontobesked även till dig som avslutat ditt konto under året.


Om du har frågor om ditt kontobesked så finner du här vanliga frågor och svar.

2021-12-22
Ändringar i bränsledeklarationen i Cesar

Från och med 1 juli 2021 infördes nya krav för hållbarhetskriterier för biobränslen. Förändringarna innebär att det bland annat införs hållbarhetskriterier för fasta och gasformiga biobränslen som används för produktion av el, värme eller kyla. 

2021-12-17

​​Utskick av påminnelsefakturor under vecka 51


Påminnelsen avser faktura för kontoavgift för elcertifikat och ursprungsgarantiersom skickades ut 2021-11-09.

2021-12-10

Problemet är löst angående att exportera EECS – UG till Nederländerna


Det går nu att exportera EECS – UG till det nederländska registret CertiQ utan problem.


Problem is solved regarding exporting EECS - UG to the Netherlands


You can now export EECS - UG to the Dutch registry CertiQ without any problem.​​​

2021-12-06

2022 års datum för utfärdande av certifikat


Följande datum är inplanerade för utfärdande av elcertifikat och ursprungsgarantier under år 2022:

 

Måndag den 17 januari

Tisdag den 15 februari

Tisdag den 15 mars

Tisdag den 19 april 

Måndag den 16 maj

Onsdag den 15 juni

Fredag den 15 juli

Måndag den 15 augusti

Torsdag den 15 september

Måndag den 17 oktober

Tisdag den 15 november

Torsdag den 15 december

 

Cesar inte är tillgänglig när utfärdandet pågår, tidpunkt för utfärdande meddelas på Cesars webbplats inför varje utfärdande. De certifikat som utfärdas avser föregående månads elproduktion. Datumen gäller med reservation för ändringar, som i så fall meddelas på Cesars webbplats.​

2021-11-29

Rättelse bankgironummer på fakturan för årsavgift 


På de utskickade fakturorna som avser årsavgift för elcertifikatskonton har tyvärr ett bindestreck fallit bort i bankgironumret. Det korrekta  bankgironumret är 5790-4211


Vi beklagar det inträffade.​​

2021-11-16

NECS- Statnett har utfärdandet elcertifikat för produktion 31 oktober och är nu inkluderad i Utfärdande-statistiken

NECS- Statnett har idag den 16 november 2021 utfärdat elcertifikat och ursprungsgarantier för produktion 31 oktober 2021, vilket innebär att 31 oktober 2021 nu finns med i den publicerade statistiken. 


NECS-Statnett have now issued electricity certificates and guarantees of origin for 31 October and are included in the issuing Statistics

NECS-Statnett has today, 16th November 2021, issued electricity certificates and guarantees of origin for production 31 October 2021, which means that 31 October 2021 is now included in the published statistics.​

2021-11-15

Viktig information angående statistiken efter utfärdandet av elcertifikat och ursprungsgarantier


NECS- Statnett har idag den 15:e November 2021 utfärdat elcertifikat och ursprungsgarantier för produktion till och med 30 oktober - 2021, vilket innebär att 31 Okober 2021 kommer att saknas i den statistik som publiceras idag. Vi kommer lägga upp ytterligare en nyhet när statistiken för 31 oktober publiceras.


Important information about the statistics after the issuing of electricity certificates and guarantees of origin


NECS- Statnett has today 15th November 2021, issued electricity certificates and guarantees of origin for production up until 30th October 2021, which means that the 31th October will be missing in the statistics as published today. We will publish news when the statistics will be published (including 31st of October).


2021-11-03
Hur gör jag för att inte behöva betala årsavgift för 2022/2023?

 Kommande faktura för årsavgiften gäller för ett brutet år. Det betyder att fakturan som kommer skickas ut täcker avgiften för 1 juli 2021 – 30 juni 2022. Nästa års faktura (som skickas ut hösten 2022) gäller för perioden 1 juli 2022 – 30 juni 2023, och så vidare. 

För att slippa betala årsavgiften nästa höst behöver du återkalla din anläggning för tilldelning av elcertifikat före 31 maj 2022 och avsluta ditt konto. Om du har kvarvarande elcertifikat på ditt konto behöver du begära avslut av elcertifikatskontot före 1 juli. 

Du återkallar din anläggning och avslutar ditt elcertifikatkonto genom att logga in på Mina sidor med ditt bank-ID. Se instruktion för återkallande av anläggning och makulering. 


2021-09-30

Elcertifikat har utfärdats för produktion under perioden 2018–2021


Energimyndigheten har den 30 september 2021 utfärdat 60 071 stycken elcertifikat för el producerad under året 2018–2021 med anledning av att en anläggning blivit godkänd för tilldelning av elcertifikat för produktionsökning.


Anläggningen ingår i det gemensamma målet med Norge på 28,4 TWh.


2021-06-29

Information om avslut av elcertifikatskonto


Varför syns elcertifikatskontot trots att jag begärt att kontot ska avslutas?

Alla innehavare av en produktionsanläggning har en statisk menyrad i Cesar.  I menyraden syns alltid kontot för elcertifikat även om din anläggning enbart är godkänd för ursprungsgarantier.


Avslut av elcert konto.png


För att ditt elcertifikatskonto ska kunna avslutas:

·       Anläggningen behöver vara återkallad för tilldelning av elcertifikat.

·       Elcertifikatssaldot är 0 på kontot.


Följ Steg-för-steg guide - hur du kontrollerar att ditt elcertifikatskonto är avslutat. (energimyndigheten.se)​


2021-05-20

Elcertifikat har utfärdats för produktion under perioden 2016-2019

 

Energimyndigheten har den 19 Maj 2021 utfärdat 13620 stycken elcertifikat för el producerad under året 2016-2019 med anledning av att en anläggning har blivit godkänd för tilldelning av elcertifikat för produktionsökning

Anläggningen ingår i det gemensamma målet med Norge på 28,4 TWh.
2021-05-05

Elcertifikat har utfärdats för produktion under perioden oktober 2020-mars 2021


Energimyndigheten har den 4 maj 2021 utfärdat 9098 elcertifikat för el producerade under åren oktober 2020-mars 2021.
 
Anläggningen ingår i det gemensamma målet med Norge på 28,4 TWh.
 
2021-04-26

Från och med den 26 april 2021 har Cesar en ny inloggningstjänst för utländska användare. Är du en ny utländsk användare som vill ansöka om behörighet kontakta Cesar@energimyndigheten.se för ansökningsformulär. För svenska användare gäller fortfarande inloggning med personnummer och BankID.

 
 
From the 26th of April 2021 there is a new login service to get access to Account system Cesar for foreign users. If you are a new foreign user who want to apply for access to Cesar contact Cesar@energimyndigheten.se for application forms.
2021-04-19

Elcertifikat har utfärdats för produktion under perioden 2019-2021.

 

Energimyndigheten har den 19 April 2021 utfärdat 19977 stycken elcertifikat för el producerad under åren 2019-2021 med anledning av att en anläggning har blivit godkänd för tilldelning av elcertifikat för produktionsökning

Anläggningen ingår i det gemensamma målet med Norge på 28,4 TWh.
2021-04-13

​Avgift på 200 kr för elcertifikatkonton

 

Från och med den 1 juli i år kommer det att kosta 200 kr per år att ha ett elcertifikatkonto. För dig med en mindre solcellsanläggning kan årsavgiften bli högre än själva intäkten för elcertifikat.

 

Hur gör jag för att inte behöva betala en årsavgift?

 

Om du vill undvika årsavgiften på 200 kr behöver du avsluta ditt elcertifikatkonto före 31 maj 2021. Det gör du genom att återkalla din anläggning och begära avslut av certifikatkonto. För att avsluta ditt elcertifikatskonto får det inte finnas några kvarvarande elcertifikat på kontot, det vill säga att saldot måste vara noll. Antingen kan man själv välja att sälja sina elcertifikat eller begära att avsluta kontot med kvarvarande elcertifikat om saldot är mindre än 50 elcertifikat. Observera att ingen ersättning utgår i sådant fall.

 

Observera att det inte är i Cesar som du återkallar din anläggning och/eller begär avslut av elcertifikatskonto med kvarvarande elcertifikat. Du behöver välja någon av de tre inloggningsalternativ till Mina sidor/ Eugen som finns i instruktionen för återkallande av anläggning och makulering.

 

Vad gör jag om elcertifikatssaldot är mer än 50?

 

Du behöver själv hitta en köpare av elcertifikaten. Det är bland annat elhandlare som kan vara intresserade av att köpa elcertifikaten, du kan i första hand kontakta din egen elleverantör. Annars kan du hitta andra aktörer som möjligen kan vara intresserade av att köpa elcertifikaten i listan med kvotpliktiga aktörer 2019.

 

När du har hittat en köpare till elcertifikaten behöver du också överföra elcertifikaten till köparens konto i kontoföringssystemet Cesar. Då följer du denna manual: Manual för att göra en överföring av elcertifikat i Cesar.

 

Här kan du läsa mer om nya avgifterna.

2021-04-07

Statistiken för Norges annullering av elcertifikat för beräkningsår 2020 stämmer inte överens med resultatet för 2020.

Läs mer här;
Annullering av 38,4 millioner elsertifikater - NVE
Siffrorna kommer att uppdateras så snart som möjligt.​

2021-02-03
Elcertifikat har utfärdats för produktion under perioden 2020
 
Energimyndigheten har den 1 Februari 2021 utfärdat 10 530 stycken elcertifikat för el producerad under året 2020 med anledning av att en anläggning har blivit godkänd för tilldelning av elcertifikat för produktionsökning.
Anläggningen ingår i det gemensamma målet med Norge på 28,4 TWh.
2021-01-05

2021 års datum för utfärdande av certifikat

 

Följande datum är inplanerade för utfärdande av elcertifikat och ursprungsgarantier under år 2021:
Fredag den 15 januari
Måndag den 15 februari
Måndag den 15 mars
Torsdag den 15 april
Tisdagen den 18 maj (pga. att den 17 maj är en helgdag i Norge)
Tisdag den 15 juni
Torsdag den 15 juli
Måndag den 16 augusti
Onsdag den 15 september
Fredag den 15 oktober
Måndag den 15 november
Onsdag den 15 december
 
Cesar inte är tillgänglig när utfärdandet pågår, tidpunkt för utfärdande meddelas på Cesars webbplats inför varje utfärdande. De certifikat som utfärdas avser föregående månads elproduktion. Datumen gäller med reservation för ändringar, som i så fall meddelas på Cesars webbplats.