Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Hem
Bli kontohavare
Information
Statistik Elcertifikat
Statistik UG
Strukturrapport
Manualer
Logga in
Välkommen till Cesar, Sveriges kontoföringssystem för elcertifikat och ursprungsgarantier
 
Cesar är Sveriges kontoföringssystem för elcertifikat och ursprungsgarantier. I Cesar tilldelas anläggningsägarna certifikat baserat på registrerade anläggningars inrapporterade elproduktion.  I Cesar överför kontohavaren själv elektroniskt sina elcertifikat och ursprungsgarantier till den han eller hon avtalat om ska köpa certifikaten. Det är även i Cesar som elcertifikat annulleras för uppfyllelse av kvotplikt och elleverantörer annullerar ursprungsgarantier till användning för ursprungsmärkning. I Cesar hittar du också marknadsstatistik.
 
Genom att logga in ingår användaren ett avtal med Energimyndigheten om direktåtkomst till Cesar, Sveriges och Energimyndighetens system för kontoföring av elcertifikat m.m., och har därmed accepterat de villkor för användande av direktåtkomsttjänsten som finns återgivna på sidan Information/Bli kontohavare".


​Nyheter

  
2018-12-07

​Viktigt meddelande – export/import till/från HKNR, det tyska registret för ursprungsgarantier är nu åter möjligt.

Underhållsarbetet av det tyska registret, HKNR utfördes snabbare än väntat. Export och Import med HKNR är nu möjligt igen.
Återigen – vi ber om ursäkt för eventuella besvär och tack för din förståelse.
 
Important Notice- Export/Import to/from HKNR, the German Register of Guarantees of Origin is now possible again.
The maintenance work of the German registry, HNNR was performed faster than expected. Export and Import HKNR is now possible again.
Again- We apologize for any inconvenience and thanks for your understanding.
2018-12-03

Utfärdande i december

Utfärdande av elcertifikat och ursprungsgarantier avseende produktion för november 2018 kommer att ske den 17 december ca kl. 8:30-14:00.

Obs! Cesar öppnas kl 14:00


2018-11-29
No exports/imports of EECS-GO to/from HKNR, German Register for Guarantees of origin, during the period 2018-12-03 to 2018-12-17

For maintenance reasons, the German Register for Guarantees of Origin (HKNR) will be closed from Monday, 03.12.2018 until Friday, 14.12.2018. This means the website www.hknr.de will not be usable.
If you have any questions, please contact HKNR:  hknr@uba.de or by telephone at 0340/2103-6577, Monday to Thursday from 9 a.m. to 4 p.m. and Friday from 9 a.m. to 3 p.m.. We apologize for any inconvenience and thank you for your understanding!
-----------------------------

Ingen export/ import av EECS-ursprungsgarantier till/från HKNR, det tyska registret för ursprungsgarantier, under perioden 2018-12-03 to 2018-12-17

Pga av underhåll kommer det tyska registret för ursprungsgarantier vara stängt under perioden måndag 3 december till fredag 14 december 2018. Det betyder att webbsidan www.hknr.de inte går att använda under denna period.
Om ni har frågor om detta, v v kontakta HKNR:  hknr@uba.de eller telefon
+ 49 (0) 340/2103 6577, måndag-torsdag kl 9.00-16-00 och fredag 9.00-15.00. Vi beklagar för detta och tackar för er förståelse.
2018-11-22

​Elcertifikat har utfärdats för produktion under perioden 2017–2018

Energimyndigheten har den 21 november 2018 utfärdat 6398 stycken elcertifikat för el producerad under åren 2017–2018 med anledning av att en anläggning har blivit godkänd för tilldelning av elcertifikat efter omfattande ombyggnad.
 
Anläggningen ingår i det gemensamma målet med Norge på 28,4 TWh.
2018-11-09

Elcertifikat har utfärdats för produktion under perioden 2015-2018

Energimyndigheten har den 7 november utfärdat 19 960 stycken elcertifikat för el producerad under åren 2015, 2016, 2017 och 2018 med anledning av att en anläggning har blivit godkända för tilldelning av elcertifikat för produktionsökning. Anläggningarna ingår i det gemensamma målet med Norge på 28,4 TWh.​

2018-11-06

LÖST: Driftstörningar i Ediel trafiken
Förra veckans driftstörningar i Ediel trafiken är nu lösta och trafiken fungerar normalt igen.​

2018-09-14
Nyhet i Cesar - ”Ex - domain cancellation” för Storbritannien
Det är nu möjligt att annullera ursprungsgarantier i Cesar till förmån för mottagare inte bara i Sverige utan också i Storbritannien. Detta förfarande, som i Europa oftast går under benämningen ”Ex-domain cancellation” innebär att användaren kommer att kunna ta ut ett annulleringsbevis där det framgår att annulleringen avser förbrukning i ett annat land, i detta fall Storbritannien. Möjligheten till ex-domain cancellation kommer att förbättra kvaliteten på den statistik som tas fram av AIB varje år. Läs mer om ex-domain cancellation här: https://www.aib-net.org/en_US/facts/market_information/aib_statistics/ex_domain_cancellations
 
News in Cesar - Ex Domain Cancellation for United Kingdom
From now and onwards it will be possible to cancel guarantees of origin in Cesar for beneficiaries not only in Sweden but also in the United Kingdom. This procedure, known as Ex Domain Cancellation, enables the user to present a cancellation statement indicating that the country of consumption is different from the one where the cancellation takes place. The possibility for Ex-Domain Cancellations will improve the quality of the statistics that are produced by the AIB every year. Read more about Ex-domain cancellations here:  https://www.aib-net.org/en_US/facts/market_information/aib_statistics/ex_domain_cancellations

2018-06-20

​Viktig information – ny stängningstid av Cesar på utfärdande dagen

På grund utav ökat antal anläggningar i certifikatsystemet så tar det längre tid att utfärda certifikaten den 15:e varje månad. Cesar kommer därför att påbörja utfärdandet en timme tidigare i fortsättningen, dvs systemet kommer att stängas kl. 08,30 och öppna igen som vanligt kl. 14,00.
 
 
Important information - New closing time of Cesar on the day of issuing
 
Due to the increased number of plants in the certificate system, it takes longer time to issue certificates on the 15th of each month. Cesar will therefore start the issuing one hour earlier in the future, i.e. the system will be closed at 8.30 AM and open again as usual at 14,00 PM.
2018-04-03

Årets annullering av elcertifikat är avslutad

Årets annullering av elcertifikat är avslutad och Energimyndigheten har gått ut med ett pressmeddelande som du finner på Energimyndighetens webbplats: http://www.energimyndigheten.se/. Statistiken i Cesar är tillgänglig från klockan 16.30 idag, för inloggning öppnar Cesar igen den 4 april klockan 09.00. ​

2018-03-23

Inloggning med Mobilt BankID

Nu går det även att logga in i Cesar med Mobilt BankID​

2018-03-16

Viktig information angående statistiken efter utfärdandet – UPPDATERAD INFORMATION
NECS - Statnett har nu även utfärdat elcertifikat för 27 – 28 februari 2018, dvs för produktion till och med den 28/02–2018. Statistiken är uppdaterad.

 

Important information about the statistics after the issuing of electricity certificates - UPDATED INFORMATION
NECS - Statnett has now also issued electricity certificates for 27th and 28th of February, i.e. for production until 28th of February. The statistics are updated
2018-01-29

​Frågor och svar om kontobesked

Energimyndigheten har i slutet av januari skickat ut kontobesked till kontohavarna i Cesar med kontobalans för elcertifikat per den 31 december 2017.  Om du har frågor om ditt kontobesked så finner du vanliga frågor och svar här.
2017-12-21

​2018 års datum för utfärdande av certifikat

Följande datum är inplanerade för utfärdande av elcertifikat och ursprungsgarantier under år 2018:
 
Måndag den 15 januari
Torsdag den 15 februari
Torsdag den 15 mars
Måndag den 16 april
Tisdag den 15 maj
Fredag den 15 juni
Måndag den 16 juli
Onsdag den 15 augusti
Måndag den 17 september
Måndag den 15 oktober
Torsdag den 15 november
Måndag den 17 december
 
Cesar är inte tillgänglig när utfärdandet pågår, tidpunkt för utfärdande meddelas på Cesars webbplats inför varje utfärdande. De certifikat som utfärdas avser föregående månads elproduktion. Datumen gäller med reservation för ändringar, som i så fall meddelas på Cesars webbplats.
2017-12-08

​Tillfällig SMTP-adress vid hög belastning av mätvärdesrapportering


Mätvärden till Cesar skickas via Ediel. Edieltrafiken till vårt ombud Grexel är just nu omfattande och Grexel kommer därför att skicka vissa kvittenser från SMTP-adressen ediel2@messaging.grexel.com.


Arbete pågår med att ta fram en permanent lösning på problemet. Observera att Edieltrafiken till Cesar inte påverkas, rapportörer av mätvärden skickar sina Ediel-meddelanden på samma sätt som tidigare.

2017-11-24

Transaktionsproblemen i Cesar till stor del lösta


Cesar har nu uppdaterats och till stor del är felen som uppstått vid vissa överföringar lösta. Men det kvarstår att fel kan uppstå om du gör överföringar mellan dina egna interna konton, om du överför samma certifikat, ett upprepat antal gånger.


Mer i detalj två exempel när fel kan uppstå. Om du via menyn Sök ursprungsgarantier, söker fram de ursprungsgarantier som du vill överföra och gör en intern överföring, om du därefter upprepar samma sökning via menyn Sök ursprungsgarantier, och åter igen gör en överföring av samma certifikat, då kan fel uppstå.


Också om du via menyn Kontoutdrag söker fram en tidigare genomförd överföring/transaktion, tillexempel att ett visst antal certifikat utfärdats. Om du klickar på länken till just de certifikaten som utfärdats och överför dem till ett internt konto, om därefter åter igen väljer samma länk till samma certifikat och gör ytterligare en intern överföring så kan fel uppstå.


Kontakta oss omedelbart om du märker att en överföring inte blir i enlighet med de val du gjort. Sådan information, om ert tillvägagångssätt och felet som uppstod, underlättar vår felsökning för en snabbare lösning.

2017-11-02

​Problem vid transaktioner

 
I cesar har det förekommit att felaktiga transaktioner genomförts, det vill säga fel certifikat har flyttats eller annullerats. Vi felsöker intensivt och hoppas kunna åtgärda det så snart som möjligt. En orsak till att problemet kan uppstå är om användaren använder de grå listerna i vyn under tiden som de registrerar överföringar eller mellan transaktioner som användaren registrerar efter varandra. De grå listerna är som genvägarna i Cesar tillbaka till den meny de var i tidigare.
 
Det vill säga att istället för att börja om och gå via huvudmenyn, dvs meny-listen överst på sidan, väljer användaren att klicka på en grå list som vid klick fälls ut och ett nytt val av certifikat kan göras. Ett exempel är i menyn UG och undermenyn Konton, därifrån efter att användaren genomfört en överföring kan användaren klicka på en grå list benämnd Hantera konton (detta är genvägen). Eller om användaren valt undermenyn Kontoutdrag, söker fram ett kontoutdrag för en period och för en specifik transaktion, välja samma ursprungsgarantier och genomför en ny överföring. Om användaren därefter klickar direkt på den grå listen benämnd Kontoutdrag är det ett annat exempel på genväg.
 
Vi rekommenderar därför att ni inte använder de grå listerna i Cesar, i den mån det går att undgå. Det vill säga att ni inte klickar på de grå listerna, under tiden som ni fyller i uppgifter om en överföring och inte heller direkt efter att ni registrerat en överföring, oavsett i vilken meny ni arbetar i.  Det är viktigt att ni börja om från början istället, det vill säga klicka på UG eller Elcertifikat högst upp i menyn igen och välj därifrån från vilket konto eller meny ni vill göra nästa överföring.
2017-08-03

​Cesar uppdateras den 7 augusti – import och export av EECS-ursprungsgarantier
Cesar kommer att uppdateras den 7 augusti mellan klockan 04.00-08.00 och under den tiden kan systemet vara otillgängligt. I uppdatering ingår att Cesar kopplas mot AIB-hubben vilket innebär att EECS-ursprungsgarantier, från och med att installation är klar, kan överföras mellan Cesar och andra domäner (länder).
Vänligen läs även tidigare nyheter om Energimyndighetens tillgänglighet för support under sommaren samt information om ursprungsgarantier och överföringar.

2017-07-21

Vanliga frågor om överföringar och ursprungsgarantier​

Energimyndigheten har begränsade möjligheter att besvara frågor om kontoföring av elcertifikat och ursprungsgarantier under vecka 30 och 31 och vi vill därför passa på att uppmärksamma er på de manualer som finns på Cesars publika webbsida. Till exempel finns en manual om hur ni registrerar överföringar. En av de vanligaste frågorna vi får är att överföringarna trots allt inte registreras, orsaken är då ofta att er webbläsare har en popup-blockerare inställd. En manual för hur ni avaktiverar popup-blockerare för olika webbläsare finns på samma webbsida.

 

Numera finns det tre typer av ursprungsgarantier i Cesar; vanliga nationella ursprungsgarantier, EECS-eligible (tidigare märkta som EECS-godkända ursprungsgarantier i Cesar) och så kallade EECS-ursprungsgarantier. EECS-eligible utfärdas i Cesar endast till och med maj månads produktion. EECS-eligible, kan endast överföras mellan kontohavare i Cesar och till Grexels system CMO.grexel. I samband med överföring till CMO.grexel konverterar EECS-eligible till EECS-ursprungsgarantier och EECS-ursprungsgarantierna kan därefter, från CMO.grexel, överföras till andra länder. Det är endast kontohavare i Cesar som även har ett eget konto i CMO.grexel som kan överföra EECS-eligible från Cesar till CMO.grexel. De kontohavare som har konton i CMO.grexel för domänen Sverige, deras konton kommer att finnas kvar till om med slutet av december 2017. Därefter avslutas alla konton i CMO.grexel för domänen Sverige. EECS-ursprungsgarantier hanteras därefter enbart i Cesar för domänen Sverige.

 

EECS-ursprungsgarantier utfärdas i Cesar från och med juni månads produktion för de anläggningar som är godkända för EECS-ursprungsgarantier. Dessa ursprungsgarantier kan endast överföras mellan kontohavare i Cesar som har ansökt om ett särskilt EECS-konto i Cesar. EECS-ursprungsgarantier kommer att kunna överföras till andra domäner (länder) via den europiska AIB-hubben. Överföringar via AIB-hubben kommer att vara möjlig från och med i slutet av juli månad, då Cesar beräknas vara kopplad mot hubben. EECS-ursprungsgarantier kan inte överföras direkt från Cesar till CMO.grexel, utan sker också via AIB-hubben.

 

För de anläggningar som tilldelas EECS-ursprungsgarantier, vars mätare är placerad före uttag av el till hjälpkraft, för dem görs ett avdrag (till exempel på 3 procent), när EECS-ursprungsgarantierna utfärdas i Cesar. Därför kan det utfärdade antalet EECS-ursprungsgarantier vara färre än antalet producerade megawattimmar för perioden.

2017-07-07

​Överföring av EECS-ursprungsgarantier och begränsningar i Cesars tillgänglighet den 17 juli


Om du har en anläggning som är godkänd för EECS-ursprungsgarantier i Cesar och önskar att EECS-ursprungsgarantierna förs över till en köpare per automatik vid utfärdande så måste du registrera en sådan överföring i Cesar. Det måste du göra även om du sedan tidigare har registrerat en automatisk överföring för vanliga ursprungsgarantier. En automatisk överföring av ursprungsgarantier måste dessutom tas bort innan en automatisk överföring för EECS-ursprungsgarantier registreras. Energimyndigheten har tagit fram en beskrivning över hur du registrerar automatiska överföringar, du hittar den här.


Det går än så länge inte att överföra eller registrera överföringar av EECS-ursprungsgarantier till andra domäner (länder). Denna typ av överföring kommer att vara möjlig från och med i slutet av juli månad, vi publicerar en nyhet när det fungerar. 


Observera att den 17 juli är Cesar inte tillgängligt från klockan 04.00 till 14.00 för uppdatering och utfärdande av certifikat.

2017-06-30

​Fel vid annullering och överföring av ursprungsgarantier


Tyvärr har det uppmärksammats ett fel vid annullering och överföring av ursprungsgarantier. Felet kan uppstå om ni vid annullering och/eller överföring av ursprungsgarantier, väljer att söka fram de ursprungsgarantier ni ska annullera/överföra via menyn UG och undermenyn Sök ursprungsgaranti. Felet innebär att färre ursprungsgarantier överförs/annulleras än de ni angivit i formuläret eller att ni får ett felmeddelande om att antalet begärda ursprungsgarantier inte finns. Om ni har gjort eller gör överföringar/annulleringar via undermenyn Sök ursprungsgaranti efter den 21 juni 2017, bör ni kontrollera i transaktionsrapporten att de ursprungsgarantier som ni annullerat/överfört verkligen är det antal ni avsåg att överföra/annullera och inte färre. Vi rekommenderar att ni istället genomför överföringar och annulleringar direkt från era ursprungsgaranti konton, tills att problemet är löst. Energimyndigheten arbetar intensivt med att lösa problemet. 

Välkommen till Cesar, Sveriges kontoföringssystem för elcertifikat och ursprungsgarantier

 

Cesar är Sveriges kontoföringssystem för elcertifikat och ursprungsgarantier. I Cesar tilldelas anläggningsägarna certifikat baserat på registrerade anläggningars inrapporterade elproduktion.  I Cesar överför kontohavaren själv elektroniskt sina elcertifikat och ursprungsgarantier till den han eller hon avtalat om ska köpa certifikaten. Det är även i Cesar som elcertifikat annulleras för uppfyllelse av kvotplikt och elleverantörer annullerar ursprungsgarantier till användning för ursprungsmärkning. I Cesar hittar du också marknadsstatistik.

 

Genom att logga in ingår användaren ett avtal med Energimyndigheten om direktåtkomst till Cesar, Sveriges och Energimyndighetens system för kontoföring av elcertifikat m.m., och har därmed accepterat de villkor för användande av direktåtkomsttjänsten som finns återgivna på sidan Information/Bli kontohavare".


News
  
2018-12-07

​Viktigt meddelande – export/import till/från HKNR, det tyska registret för ursprungsgarantier är nu åter möjligt.

Underhållsarbetet av det tyska registret, HKNR utfördes snabbare än väntat. Export och Import med HKNR är nu möjligt igen.
Återigen – vi ber om ursäkt för eventuella besvär och tack för din förståelse.
 
Important Notice- Export/Import to/from HKNR, the German Register of Guarantees of Origin is now possible again.
The maintenance work of the German registry, HNNR was performed faster than expected. Export and Import HKNR is now possible again.
Again- We apologize for any inconvenience and thanks for your understanding.
2018-12-03

Utfärdande i december

Utfärdande av elcertifikat och ursprungsgarantier avseende produktion för november 2018 kommer att ske den 17 december ca kl. 8:30-14:00.

Obs! Cesar öppnas kl 14:00


2018-11-29
No exports/imports of EECS-GO to/from HKNR, German Register for Guarantees of origin, during the period 2018-12-03 to 2018-12-17

For maintenance reasons, the German Register for Guarantees of Origin (HKNR) will be closed from Monday, 03.12.2018 until Friday, 14.12.2018. This means the website www.hknr.de will not be usable.
If you have any questions, please contact HKNR:  hknr@uba.de or by telephone at 0340/2103-6577, Monday to Thursday from 9 a.m. to 4 p.m. and Friday from 9 a.m. to 3 p.m.. We apologize for any inconvenience and thank you for your understanding!
-----------------------------

Ingen export/ import av EECS-ursprungsgarantier till/från HKNR, det tyska registret för ursprungsgarantier, under perioden 2018-12-03 to 2018-12-17

Pga av underhåll kommer det tyska registret för ursprungsgarantier vara stängt under perioden måndag 3 december till fredag 14 december 2018. Det betyder att webbsidan www.hknr.de inte går att använda under denna period.
Om ni har frågor om detta, v v kontakta HKNR:  hknr@uba.de eller telefon
+ 49 (0) 340/2103 6577, måndag-torsdag kl 9.00-16-00 och fredag 9.00-15.00. Vi beklagar för detta och tackar för er förståelse.
2018-11-22

​Elcertifikat har utfärdats för produktion under perioden 2017–2018

Energimyndigheten har den 21 november 2018 utfärdat 6398 stycken elcertifikat för el producerad under åren 2017–2018 med anledning av att en anläggning har blivit godkänd för tilldelning av elcertifikat efter omfattande ombyggnad.
 
Anläggningen ingår i det gemensamma målet med Norge på 28,4 TWh.
2018-11-09

Elcertifikat har utfärdats för produktion under perioden 2015-2018

Energimyndigheten har den 7 november utfärdat 19 960 stycken elcertifikat för el producerad under åren 2015, 2016, 2017 och 2018 med anledning av att en anläggning har blivit godkända för tilldelning av elcertifikat för produktionsökning. Anläggningarna ingår i det gemensamma målet med Norge på 28,4 TWh.​

2018-11-06

LÖST: Driftstörningar i Ediel trafiken
Förra veckans driftstörningar i Ediel trafiken är nu lösta och trafiken fungerar normalt igen.​

2018-09-14
Nyhet i Cesar - ”Ex - domain cancellation” för Storbritannien
Det är nu möjligt att annullera ursprungsgarantier i Cesar till förmån för mottagare inte bara i Sverige utan också i Storbritannien. Detta förfarande, som i Europa oftast går under benämningen ”Ex-domain cancellation” innebär att användaren kommer att kunna ta ut ett annulleringsbevis där det framgår att annulleringen avser förbrukning i ett annat land, i detta fall Storbritannien. Möjligheten till ex-domain cancellation kommer att förbättra kvaliteten på den statistik som tas fram av AIB varje år. Läs mer om ex-domain cancellation här: https://www.aib-net.org/en_US/facts/market_information/aib_statistics/ex_domain_cancellations
 
News in Cesar - Ex Domain Cancellation for United Kingdom
From now and onwards it will be possible to cancel guarantees of origin in Cesar for beneficiaries not only in Sweden but also in the United Kingdom. This procedure, known as Ex Domain Cancellation, enables the user to present a cancellation statement indicating that the country of consumption is different from the one where the cancellation takes place. The possibility for Ex-Domain Cancellations will improve the quality of the statistics that are produced by the AIB every year. Read more about Ex-domain cancellations here:  https://www.aib-net.org/en_US/facts/market_information/aib_statistics/ex_domain_cancellations

2018-06-20

​Viktig information – ny stängningstid av Cesar på utfärdande dagen

På grund utav ökat antal anläggningar i certifikatsystemet så tar det längre tid att utfärda certifikaten den 15:e varje månad. Cesar kommer därför att påbörja utfärdandet en timme tidigare i fortsättningen, dvs systemet kommer att stängas kl. 08,30 och öppna igen som vanligt kl. 14,00.
 
 
Important information - New closing time of Cesar on the day of issuing
 
Due to the increased number of plants in the certificate system, it takes longer time to issue certificates on the 15th of each month. Cesar will therefore start the issuing one hour earlier in the future, i.e. the system will be closed at 8.30 AM and open again as usual at 14,00 PM.
2018-04-03

Årets annullering av elcertifikat är avslutad

Årets annullering av elcertifikat är avslutad och Energimyndigheten har gått ut med ett pressmeddelande som du finner på Energimyndighetens webbplats: http://www.energimyndigheten.se/. Statistiken i Cesar är tillgänglig från klockan 16.30 idag, för inloggning öppnar Cesar igen den 4 april klockan 09.00. ​

2018-03-23

Inloggning med Mobilt BankID

Nu går det även att logga in i Cesar med Mobilt BankID​

2018-03-16

Viktig information angående statistiken efter utfärdandet – UPPDATERAD INFORMATION
NECS - Statnett har nu även utfärdat elcertifikat för 27 – 28 februari 2018, dvs för produktion till och med den 28/02–2018. Statistiken är uppdaterad.

 

Important information about the statistics after the issuing of electricity certificates - UPDATED INFORMATION
NECS - Statnett has now also issued electricity certificates for 27th and 28th of February, i.e. for production until 28th of February. The statistics are updated
2018-01-29

​Frågor och svar om kontobesked

Energimyndigheten har i slutet av januari skickat ut kontobesked till kontohavarna i Cesar med kontobalans för elcertifikat per den 31 december 2017.  Om du har frågor om ditt kontobesked så finner du vanliga frågor och svar här.
2017-12-21

​2018 års datum för utfärdande av certifikat

Följande datum är inplanerade för utfärdande av elcertifikat och ursprungsgarantier under år 2018:
 
Måndag den 15 januari
Torsdag den 15 februari
Torsdag den 15 mars
Måndag den 16 april
Tisdag den 15 maj
Fredag den 15 juni
Måndag den 16 juli
Onsdag den 15 augusti
Måndag den 17 september
Måndag den 15 oktober
Torsdag den 15 november
Måndag den 17 december
 
Cesar är inte tillgänglig när utfärdandet pågår, tidpunkt för utfärdande meddelas på Cesars webbplats inför varje utfärdande. De certifikat som utfärdas avser föregående månads elproduktion. Datumen gäller med reservation för ändringar, som i så fall meddelas på Cesars webbplats.
2017-12-08

​Tillfällig SMTP-adress vid hög belastning av mätvärdesrapportering


Mätvärden till Cesar skickas via Ediel. Edieltrafiken till vårt ombud Grexel är just nu omfattande och Grexel kommer därför att skicka vissa kvittenser från SMTP-adressen ediel2@messaging.grexel.com.


Arbete pågår med att ta fram en permanent lösning på problemet. Observera att Edieltrafiken till Cesar inte påverkas, rapportörer av mätvärden skickar sina Ediel-meddelanden på samma sätt som tidigare.

2017-11-24

Transaktionsproblemen i Cesar till stor del lösta


Cesar har nu uppdaterats och till stor del är felen som uppstått vid vissa överföringar lösta. Men det kvarstår att fel kan uppstå om du gör överföringar mellan dina egna interna konton, om du överför samma certifikat, ett upprepat antal gånger.


Mer i detalj två exempel när fel kan uppstå. Om du via menyn Sök ursprungsgarantier, söker fram de ursprungsgarantier som du vill överföra och gör en intern överföring, om du därefter upprepar samma sökning via menyn Sök ursprungsgarantier, och åter igen gör en överföring av samma certifikat, då kan fel uppstå.


Också om du via menyn Kontoutdrag söker fram en tidigare genomförd överföring/transaktion, tillexempel att ett visst antal certifikat utfärdats. Om du klickar på länken till just de certifikaten som utfärdats och överför dem till ett internt konto, om därefter åter igen väljer samma länk till samma certifikat och gör ytterligare en intern överföring så kan fel uppstå.


Kontakta oss omedelbart om du märker att en överföring inte blir i enlighet med de val du gjort. Sådan information, om ert tillvägagångssätt och felet som uppstod, underlättar vår felsökning för en snabbare lösning.

2017-11-02

​Problem vid transaktioner

 
I cesar har det förekommit att felaktiga transaktioner genomförts, det vill säga fel certifikat har flyttats eller annullerats. Vi felsöker intensivt och hoppas kunna åtgärda det så snart som möjligt. En orsak till att problemet kan uppstå är om användaren använder de grå listerna i vyn under tiden som de registrerar överföringar eller mellan transaktioner som användaren registrerar efter varandra. De grå listerna är som genvägarna i Cesar tillbaka till den meny de var i tidigare.
 
Det vill säga att istället för att börja om och gå via huvudmenyn, dvs meny-listen överst på sidan, väljer användaren att klicka på en grå list som vid klick fälls ut och ett nytt val av certifikat kan göras. Ett exempel är i menyn UG och undermenyn Konton, därifrån efter att användaren genomfört en överföring kan användaren klicka på en grå list benämnd Hantera konton (detta är genvägen). Eller om användaren valt undermenyn Kontoutdrag, söker fram ett kontoutdrag för en period och för en specifik transaktion, välja samma ursprungsgarantier och genomför en ny överföring. Om användaren därefter klickar direkt på den grå listen benämnd Kontoutdrag är det ett annat exempel på genväg.
 
Vi rekommenderar därför att ni inte använder de grå listerna i Cesar, i den mån det går att undgå. Det vill säga att ni inte klickar på de grå listerna, under tiden som ni fyller i uppgifter om en överföring och inte heller direkt efter att ni registrerat en överföring, oavsett i vilken meny ni arbetar i.  Det är viktigt att ni börja om från början istället, det vill säga klicka på UG eller Elcertifikat högst upp i menyn igen och välj därifrån från vilket konto eller meny ni vill göra nästa överföring.
2017-08-03

​Cesar uppdateras den 7 augusti – import och export av EECS-ursprungsgarantier
Cesar kommer att uppdateras den 7 augusti mellan klockan 04.00-08.00 och under den tiden kan systemet vara otillgängligt. I uppdatering ingår att Cesar kopplas mot AIB-hubben vilket innebär att EECS-ursprungsgarantier, från och med att installation är klar, kan överföras mellan Cesar och andra domäner (länder).
Vänligen läs även tidigare nyheter om Energimyndighetens tillgänglighet för support under sommaren samt information om ursprungsgarantier och överföringar.

2017-07-21

Vanliga frågor om överföringar och ursprungsgarantier​

Energimyndigheten har begränsade möjligheter att besvara frågor om kontoföring av elcertifikat och ursprungsgarantier under vecka 30 och 31 och vi vill därför passa på att uppmärksamma er på de manualer som finns på Cesars publika webbsida. Till exempel finns en manual om hur ni registrerar överföringar. En av de vanligaste frågorna vi får är att överföringarna trots allt inte registreras, orsaken är då ofta att er webbläsare har en popup-blockerare inställd. En manual för hur ni avaktiverar popup-blockerare för olika webbläsare finns på samma webbsida.

 

Numera finns det tre typer av ursprungsgarantier i Cesar; vanliga nationella ursprungsgarantier, EECS-eligible (tidigare märkta som EECS-godkända ursprungsgarantier i Cesar) och så kallade EECS-ursprungsgarantier. EECS-eligible utfärdas i Cesar endast till och med maj månads produktion. EECS-eligible, kan endast överföras mellan kontohavare i Cesar och till Grexels system CMO.grexel. I samband med överföring till CMO.grexel konverterar EECS-eligible till EECS-ursprungsgarantier och EECS-ursprungsgarantierna kan därefter, från CMO.grexel, överföras till andra länder. Det är endast kontohavare i Cesar som även har ett eget konto i CMO.grexel som kan överföra EECS-eligible från Cesar till CMO.grexel. De kontohavare som har konton i CMO.grexel för domänen Sverige, deras konton kommer att finnas kvar till om med slutet av december 2017. Därefter avslutas alla konton i CMO.grexel för domänen Sverige. EECS-ursprungsgarantier hanteras därefter enbart i Cesar för domänen Sverige.

 

EECS-ursprungsgarantier utfärdas i Cesar från och med juni månads produktion för de anläggningar som är godkända för EECS-ursprungsgarantier. Dessa ursprungsgarantier kan endast överföras mellan kontohavare i Cesar som har ansökt om ett särskilt EECS-konto i Cesar. EECS-ursprungsgarantier kommer att kunna överföras till andra domäner (länder) via den europiska AIB-hubben. Överföringar via AIB-hubben kommer att vara möjlig från och med i slutet av juli månad, då Cesar beräknas vara kopplad mot hubben. EECS-ursprungsgarantier kan inte överföras direkt från Cesar till CMO.grexel, utan sker också via AIB-hubben.

 

För de anläggningar som tilldelas EECS-ursprungsgarantier, vars mätare är placerad före uttag av el till hjälpkraft, för dem görs ett avdrag (till exempel på 3 procent), när EECS-ursprungsgarantierna utfärdas i Cesar. Därför kan det utfärdade antalet EECS-ursprungsgarantier vara färre än antalet producerade megawattimmar för perioden.

2017-07-07

​Överföring av EECS-ursprungsgarantier och begränsningar i Cesars tillgänglighet den 17 juli


Om du har en anläggning som är godkänd för EECS-ursprungsgarantier i Cesar och önskar att EECS-ursprungsgarantierna förs över till en köpare per automatik vid utfärdande så måste du registrera en sådan överföring i Cesar. Det måste du göra även om du sedan tidigare har registrerat en automatisk överföring för vanliga ursprungsgarantier. En automatisk överföring av ursprungsgarantier måste dessutom tas bort innan en automatisk överföring för EECS-ursprungsgarantier registreras. Energimyndigheten har tagit fram en beskrivning över hur du registrerar automatiska överföringar, du hittar den här.


Det går än så länge inte att överföra eller registrera överföringar av EECS-ursprungsgarantier till andra domäner (länder). Denna typ av överföring kommer att vara möjlig från och med i slutet av juli månad, vi publicerar en nyhet när det fungerar. 


Observera att den 17 juli är Cesar inte tillgängligt från klockan 04.00 till 14.00 för uppdatering och utfärdande av certifikat.

2017-06-30

​Fel vid annullering och överföring av ursprungsgarantier


Tyvärr har det uppmärksammats ett fel vid annullering och överföring av ursprungsgarantier. Felet kan uppstå om ni vid annullering och/eller överföring av ursprungsgarantier, väljer att söka fram de ursprungsgarantier ni ska annullera/överföra via menyn UG och undermenyn Sök ursprungsgaranti. Felet innebär att färre ursprungsgarantier överförs/annulleras än de ni angivit i formuläret eller att ni får ett felmeddelande om att antalet begärda ursprungsgarantier inte finns. Om ni har gjort eller gör överföringar/annulleringar via undermenyn Sök ursprungsgaranti efter den 21 juni 2017, bör ni kontrollera i transaktionsrapporten att de ursprungsgarantier som ni annullerat/överfört verkligen är det antal ni avsåg att överföra/annullera och inte färre. Vi rekommenderar att ni istället genomför överföringar och annulleringar direkt från era ursprungsgaranti konton, tills att problemet är löst. Energimyndigheten arbetar intensivt med att lösa problemet.