Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Hem
Bli kontohavare
Information
Statistik Elcertifikat
Statistik UG
Strukturrapport
Logga in
Välkommen till Cesar, Sveriges kontoföringssystem för elcertifikat och ursprungsgarantier
 
Cesar är Sveriges kontoföringssystem för elcertifikat och ursprungsgarantier. I Cesar tilldelas anläggningsägarna certifikat baserat på registrerade anläggningars inrapporterade elproduktion.  I Cesar överför kontohavaren själv elektroniskt sina elcertifikat och ursprungsgarantier till den han eller hon avtalat om ska köpa certifikaten. Det är även i Cesar som elcertifikat annulleras för uppfyllelse av kvotplikt och elleverantörer annullerar ursprungsgarantier till användning för ursprungsmärkning. I Cesar hittar du också marknadsstatistik.
 
Genom att logga in ingår användaren ett avtal med Energimyndigheten om direktåtkomst till Cesar, Sveriges och Energimyndighetens system för kontoföring av elcertifikat m.m., och har därmed accepterat de villkor för användande av direktåtkomsttjänsten som finns återgivna på sidan Information/Bli kontohavare".


​Nyheter

  
2017-04-05

Elcertifikat har utfärdats för produktion under 2014, 2015, 2016 och 2017
Energimyndigheten har den 30 mars utfärdat 33 007 stycken elcertifikat för el producerad under 2014, 2015, 2016 och 2017 med anledning av att tre anläggningar har blivit godkända för tilldelning av elcertifikat för produktionsökning. Anläggningarna ingår i det gemensamma målet med Norge på 28,4 TWh.

2017-04-03

Årets annullering av elcertifikat är avslutad

Årets annullering av elcertifikat är avslutad och Energimyndigheten har gått ut med ett pressmeddelande som du finner på Energimyndighetens webbplats: http://www.energimyndigheten.se/nyhetsarkiv/2017/annullering-av-308-miljoner-elcertifikat/. Statistiken i Cesar är tillgänglig från klockan 16.30 idag, för inloggning öppnar Cesar igen den 4 april klockan 09.00.

2017-03-08

Annullering av elcertifikat och ursprungsgarantier – viktiga datum som närmar sig!

För företag som är registrerade som kvotpliktiga under 2016 annullerar Energimyndigheten elcertifikat den 3 april 2017. Antalet​elcertifikat som annulleras baseras på de deklarationer som de kvotpliktiga företagen lämnat in till Energimyndigheten. Om det inte finns tillräckligt många elcertifikat på företagets certifikatkonto vid annulleringen den 3 april 2017 beslutar Energimyndigheten om en kvotpliktsavgift för företaget. Vi rekommenderar därför att kvotpliktiga med deklarationsskyldighet loggar in i Cesar och kontrollerar att ett tillräckligt antal elcertifikat finns på certifikatkontot. Mer information om elcertifikat och annullering finns på Energimyndighetens webbplats.

Elhandlare som avser att använda ursprungsgarantier för att ursprungsmärka el som levererats under år 2016 måste själv aktivt annullera dessa på sitt konto i Cesar senast den 31 mars 2017. Energimarknadsinspektionen (Ei) är den myndighet som ska kontrollera att elhandlarna följer reglerna om ursprungsmärkning gentemot sina kunder. Mer information om ursprungsmärkning finns på Eis webbplats.​

​​

2017-03-02

Cesars tillgänglighet begränsad den 13 mars mellan klockan 00.00-06.00
Måndag den 13 mars mellan klockan 00.00-06.00 kommer BankID funktionaliteten i Cesar att underhållas. Det innebär att möjligheten att logga in i Cesar och att signera transaktioner begränsas under denna tid. Du som använder en e-legitimation utfärdad av Energimyndigheten, ett så kallat Nexus Personal certifikat, påverkas inte (innehas endast av utländska användare).

 

2017-01-31

​Information om kontobesked

Energimyndigheten har i slutet av januari skickat ut kontobesked till kontohavarna i Cesar med kontobalans för elcertifikat per den 31 december 2016. Om du har frågor om ditt kontobesked så finner du vanliga frågor och svar här.  

2017-01-31

​Transaktionsrapport för elcertifikat

I Cesar finns nu en ny rapport ”transaktionsdetaljer”, där du hittar mer information gällande överföringar, utfärdade och annullerade elcertifikat till och från ditt konto. Du hittar rapporten efter att du loggat in under menyn Elcertifikat. En liknande rapport finns sedan tidigare för ursprungsgarantier. ​

2016-12-30

Beslut om förlängd tilldelningsperiod

Energimyndigheten har beslutat om förlängd tilldelningsperiod med 269 dagar under 2015 för en kraftvärmeanläggning som sedan den 1 januari 2015 inte längre tilldelats elcertifikat. Energimyndigheten har utfärdat cirka 23 800 st elcertifikat för den perioden.​

2016-12-16

​2017 års datum för utfärdande av certifikat

Följande datum är inplanerade för utfärdande av elcertifikat och ursprungsgarantier under år 2017:
 
Måndag den 16 januari
Onsdag den 15 februari
Onsdag den 15 mars
Tisdag den 18 april
Måndag den 15 maj
Torsdag den 15 juni
Måndag den 17 juli
Onsdag den 16 augusti
Fredag den 15 september
Måndag den 16 oktober
Onsdag den 15 november
Fredag den 15 december
 
Cesar inte är tillgänglig när utfärdandet pågår, tidpunkt för utfärdande meddelas på Cesars webbplats inför varje utfärdande. De certifikat som utfärdas avser föregående månads elproduktion. Datumen gäller med reservation för ändringar, som i så fall meddelas på Cesars webbplats.
2016-11-16

Begränsad support den 17-18 november

Energimyndighetens handläggare för frågor om kontoföring av elcertifikat och ursprungsgarantier är på konferens den 17 - 18 november så det är svårt att nå oss per telefon. Skicka gärna ett epostmeddelande till cesar@energimyndigheten.se med din fråga så återkommer vi så snart vi kan.

2016-10-21

Problemet med inloggning åtgärdat

Det går nu bra att logga in i Cesar igen, inloggningsproblemet är löst. 

 

Log in problems are solved

The previous log in problem in Cesar is now solved.

2016-10-20

​Just nu problem med inloggning i Cesar

Det går tyvärr inte att logga in i Cesar på grund av tekniska problem med BankID och Nexus Personal certifikat. Leverantören av tjänsterna arbetar med att lösa problemet så snart som möjligt. 

 

Cesar log in problems at the moment 

Due to technical problems with Swedish bank-ID’s and Nexus Personal certificates, it is not possible to access Cesar at the moment. Our supplier is hoping to solve the problem as soon as possible.​

2016-09-02

​Elcertifikat har utfärdats för produktion under 2013

Energimyndigheten har den 24 augusti utfärdat 7229 stycken elcertifikat för el producerad under 2013 med anledning av en kammarrättsdom gällande ny tilldelningsperiod efter omfattande ombyggnad. Anläggning ingår i det gemensamma målet med Norge på 28,4 TWh.

2016-07-15

Begränsad support under sommaren

Energimyndigheten har begränsade möjligheter att besvara frågor om kontoföring av elcertifikat och ursprungsgarantier under semesterperioden. Frågor som inkommer per epost får du svar på senast under vecka 32. För övriga frågor om elcertifikat och ursprungsgarantier, kontakta Energimyndighetens växel 016-544 2000 eller elcertifikat@energimyndigheten.se

Trevlig sommar!

--------

Limited support during the summer

The Swedish Energy Agency has limited possibilities to answer questions during the vacation period. You will receive an answer to your message at the latest per week 32.

Have a nice summer!

2016-06-09

​Certifikat som utfärdas den 15 juni 2016

I Norge har regelverket om mätning och rapportering för tilldelning av elcertifikat och ursprungsgarantier ändrats från och med den 6 juni 2016. För att hantera övergången mellan bestämmelserna kommer det den 15 juni i NECS, Norges kontoföringsystem, att utöver maj månads elproduktion även att utfärdas elcertifikat och ursprungsgarantier för el som producerats i Norge mellan den 1 juni till och med den 5 juni. 2016-04-01

Årets annullering av elcertifikat är avslutad

Årets annullering av elcertifikat är avslutad och Energimyndigheten har gått ut med ett pressmeddelande som du finner på Energimyndighetens webbplats. Statistiken i Cesar är tillgänglig redan nu men Cesar öppnar igen för inloggning den 2 april klockan 09.00.
2015-12-31

​Har du problem med att genomföra överföringar?

Om du har problem med att t.ex. signera överföringar så beror det oftast på att din internetbrowser är inställd med en pop-up blockerare. Pop-up blockeraren förhindrar fönstret för att signera att öppnas.


Avaktivering av pop-up blockerare görs på olika sätt beroende på internetbrowser. Om du använder Internet Explorer går du in under Verktyg och Internetalternativ. Du väljer fliken Sekretess och bockar ur ”Aktivera blockering av popup-fönster”.


En annan orsak till att du inte kan genomföra överföringar kan vara att du har loggat in med ett Mobilt BankID. Cesar stödjer ännu inte Mobilt BankID och överföringen kommer därför inte att kunna genomföras.


Om dessa åtgärder inte löser dina problem är du välkommen att kontakta oss.

2015-12-18

​2016 års datum för utfärdande av certifikat 

Följande datum är inplanerade för utfärdande av elcertifikat och ursprungsgarantier under år 2016:

Fredag den 15 januari

Måndag den 15 februari

Onsdag den 16 mars

Fredag den 15 april 

Onsdag den 18 maj

Onsdag den 15 juni

Fredag den 15 juli

Måndag den 15 augusti

Torsdag den 15 september

Måndag den 17 oktober

Onsdag den 16 november

Torsdag den 15 december


Cesar inte är tillgänglig när utfärdandet pågår, tidpunkt för utfärdande meddelas på Cesars webbplats inför varje utfärdande. De certifikat som utfärdas avser föregående månads elproduktion. 

Datumen gäller med reservation för ändringar, som i så fall meddelas på Cesars webbplats.

Observera att i mars, maj och november så äger utfärdandet rum en dag senare på grund av samordning med Statnett som ansvarar för det norska kontoföringssystemet NECS.

2015-07-28

Information till utländska användare med e-legitimationen Nexus Personal och som uppdaterat sin webbläsare till Windows Edge eller en senare version av Chrome

Du som uppdaterat till Windows nya webbläsare Edge eller till en senare version av Chrome version 44, kommer inte att kunna utföra signering av transaktioner i Cesar förrän tidigast den 17 augusti, då ett nytt plugin program kommer att släppas. Energimyndigheten återkommer med mer information angående detta.

2015-07-28

Microsoft Windows 10 kräver uppdaterat BankID säkerhetsprogram

Du som ska uppdatera ditt operativsystem till Windows 10 med webbläsaren Edge måste för att ditt BankID ska fortsätta att fungera även uppdatera ditt BankID säkerhetsprogram till version 7.0.  Du bör därför ladda ned och installera BankID säkerhetsprogram (BISP) 7.0 från install.bankid.com innan du uppgraderar till Windows 10.

2015-05-15
Tider för utfärdande av certifikat år 2015
Utfärdande av elcertifikat och ursprungsgarantier i Cesar under år 2015 är planerade att ske enligt följande:
torsdag 15 januari
måndag 16 februari
måndag 16 mars
torsdag 16 april
fredag 15 maj
måndag 15 juni
onsdag 15 juli
måndag 17 augusti
onsdag 16 september
torsdag 15 oktober
måndag 16 november
onsdag 16 december
Utfärdande avser föregående månads produktion samt innebär att Cesar inte är tillgänglig under tiden utfärdandet pågår.
Ovannämnda datum gäller med reservation för ev ändringar, som meddelas på webben/Cesars hemsida
Observera att under april, september och december sker utfärdandet en dag senare pga samordning med Statnett! 

Välkommen till Cesar, Sveriges kontoföringssystem för elcertifikat och ursprungsgarantier

 

Cesar är Sveriges kontoföringssystem för elcertifikat och ursprungsgarantier. I Cesar tilldelas anläggningsägarna certifikat baserat på registrerade anläggningars inrapporterade elproduktion.  I Cesar överför kontohavaren själv elektroniskt sina elcertifikat och ursprungsgarantier till den han eller hon avtalat om ska köpa certifikaten. Det är även i Cesar som elcertifikat annulleras för uppfyllelse av kvotplikt och elleverantörer annullerar ursprungsgarantier till användning för ursprungsmärkning. I Cesar hittar du också marknadsstatistik.

 

Genom att logga in ingår användaren ett avtal med Energimyndigheten om direktåtkomst till Cesar, Sveriges och Energimyndighetens system för kontoföring av elcertifikat m.m., och har därmed accepterat de villkor för användande av direktåtkomsttjänsten som finns återgivna på sidan Information/Bli kontohavare".


News
  
2017-04-05

Elcertifikat har utfärdats för produktion under 2014, 2015, 2016 och 2017
Energimyndigheten har den 30 mars utfärdat 33 007 stycken elcertifikat för el producerad under 2014, 2015, 2016 och 2017 med anledning av att tre anläggningar har blivit godkända för tilldelning av elcertifikat för produktionsökning. Anläggningarna ingår i det gemensamma målet med Norge på 28,4 TWh.

2017-04-03

Årets annullering av elcertifikat är avslutad

Årets annullering av elcertifikat är avslutad och Energimyndigheten har gått ut med ett pressmeddelande som du finner på Energimyndighetens webbplats: http://www.energimyndigheten.se/nyhetsarkiv/2017/annullering-av-308-miljoner-elcertifikat/. Statistiken i Cesar är tillgänglig från klockan 16.30 idag, för inloggning öppnar Cesar igen den 4 april klockan 09.00.

2017-03-08

Annullering av elcertifikat och ursprungsgarantier – viktiga datum som närmar sig!

För företag som är registrerade som kvotpliktiga under 2016 annullerar Energimyndigheten elcertifikat den 3 april 2017. Antalet​elcertifikat som annulleras baseras på de deklarationer som de kvotpliktiga företagen lämnat in till Energimyndigheten. Om det inte finns tillräckligt många elcertifikat på företagets certifikatkonto vid annulleringen den 3 april 2017 beslutar Energimyndigheten om en kvotpliktsavgift för företaget. Vi rekommenderar därför att kvotpliktiga med deklarationsskyldighet loggar in i Cesar och kontrollerar att ett tillräckligt antal elcertifikat finns på certifikatkontot. Mer information om elcertifikat och annullering finns på Energimyndighetens webbplats.

Elhandlare som avser att använda ursprungsgarantier för att ursprungsmärka el som levererats under år 2016 måste själv aktivt annullera dessa på sitt konto i Cesar senast den 31 mars 2017. Energimarknadsinspektionen (Ei) är den myndighet som ska kontrollera att elhandlarna följer reglerna om ursprungsmärkning gentemot sina kunder. Mer information om ursprungsmärkning finns på Eis webbplats.​

​​

2017-03-02

Cesars tillgänglighet begränsad den 13 mars mellan klockan 00.00-06.00
Måndag den 13 mars mellan klockan 00.00-06.00 kommer BankID funktionaliteten i Cesar att underhållas. Det innebär att möjligheten att logga in i Cesar och att signera transaktioner begränsas under denna tid. Du som använder en e-legitimation utfärdad av Energimyndigheten, ett så kallat Nexus Personal certifikat, påverkas inte (innehas endast av utländska användare).

 

2017-01-31

​Information om kontobesked

Energimyndigheten har i slutet av januari skickat ut kontobesked till kontohavarna i Cesar med kontobalans för elcertifikat per den 31 december 2016. Om du har frågor om ditt kontobesked så finner du vanliga frågor och svar här.  

2017-01-31

​Transaktionsrapport för elcertifikat

I Cesar finns nu en ny rapport ”transaktionsdetaljer”, där du hittar mer information gällande överföringar, utfärdade och annullerade elcertifikat till och från ditt konto. Du hittar rapporten efter att du loggat in under menyn Elcertifikat. En liknande rapport finns sedan tidigare för ursprungsgarantier. ​

2016-12-30

Beslut om förlängd tilldelningsperiod

Energimyndigheten har beslutat om förlängd tilldelningsperiod med 269 dagar under 2015 för en kraftvärmeanläggning som sedan den 1 januari 2015 inte längre tilldelats elcertifikat. Energimyndigheten har utfärdat cirka 23 800 st elcertifikat för den perioden.​

2016-12-16

​2017 års datum för utfärdande av certifikat

Följande datum är inplanerade för utfärdande av elcertifikat och ursprungsgarantier under år 2017:
 
Måndag den 16 januari
Onsdag den 15 februari
Onsdag den 15 mars
Tisdag den 18 april
Måndag den 15 maj
Torsdag den 15 juni
Måndag den 17 juli
Onsdag den 16 augusti
Fredag den 15 september
Måndag den 16 oktober
Onsdag den 15 november
Fredag den 15 december
 
Cesar inte är tillgänglig när utfärdandet pågår, tidpunkt för utfärdande meddelas på Cesars webbplats inför varje utfärdande. De certifikat som utfärdas avser föregående månads elproduktion. Datumen gäller med reservation för ändringar, som i så fall meddelas på Cesars webbplats.
2016-11-16

Begränsad support den 17-18 november

Energimyndighetens handläggare för frågor om kontoföring av elcertifikat och ursprungsgarantier är på konferens den 17 - 18 november så det är svårt att nå oss per telefon. Skicka gärna ett epostmeddelande till cesar@energimyndigheten.se med din fråga så återkommer vi så snart vi kan.

2016-10-21

Problemet med inloggning åtgärdat

Det går nu bra att logga in i Cesar igen, inloggningsproblemet är löst. 

 

Log in problems are solved

The previous log in problem in Cesar is now solved.

2016-10-20

​Just nu problem med inloggning i Cesar

Det går tyvärr inte att logga in i Cesar på grund av tekniska problem med BankID och Nexus Personal certifikat. Leverantören av tjänsterna arbetar med att lösa problemet så snart som möjligt. 

 

Cesar log in problems at the moment 

Due to technical problems with Swedish bank-ID’s and Nexus Personal certificates, it is not possible to access Cesar at the moment. Our supplier is hoping to solve the problem as soon as possible.​

2016-09-02

​Elcertifikat har utfärdats för produktion under 2013

Energimyndigheten har den 24 augusti utfärdat 7229 stycken elcertifikat för el producerad under 2013 med anledning av en kammarrättsdom gällande ny tilldelningsperiod efter omfattande ombyggnad. Anläggning ingår i det gemensamma målet med Norge på 28,4 TWh.

2016-07-15

Begränsad support under sommaren

Energimyndigheten har begränsade möjligheter att besvara frågor om kontoföring av elcertifikat och ursprungsgarantier under semesterperioden. Frågor som inkommer per epost får du svar på senast under vecka 32. För övriga frågor om elcertifikat och ursprungsgarantier, kontakta Energimyndighetens växel 016-544 2000 eller elcertifikat@energimyndigheten.se

Trevlig sommar!

--------

Limited support during the summer

The Swedish Energy Agency has limited possibilities to answer questions during the vacation period. You will receive an answer to your message at the latest per week 32.

Have a nice summer!

2016-06-09

​Certifikat som utfärdas den 15 juni 2016

I Norge har regelverket om mätning och rapportering för tilldelning av elcertifikat och ursprungsgarantier ändrats från och med den 6 juni 2016. För att hantera övergången mellan bestämmelserna kommer det den 15 juni i NECS, Norges kontoföringsystem, att utöver maj månads elproduktion även att utfärdas elcertifikat och ursprungsgarantier för el som producerats i Norge mellan den 1 juni till och med den 5 juni. 2016-04-01

Årets annullering av elcertifikat är avslutad

Årets annullering av elcertifikat är avslutad och Energimyndigheten har gått ut med ett pressmeddelande som du finner på Energimyndighetens webbplats. Statistiken i Cesar är tillgänglig redan nu men Cesar öppnar igen för inloggning den 2 april klockan 09.00.
2015-12-31

​Har du problem med att genomföra överföringar?

Om du har problem med att t.ex. signera överföringar så beror det oftast på att din internetbrowser är inställd med en pop-up blockerare. Pop-up blockeraren förhindrar fönstret för att signera att öppnas.


Avaktivering av pop-up blockerare görs på olika sätt beroende på internetbrowser. Om du använder Internet Explorer går du in under Verktyg och Internetalternativ. Du väljer fliken Sekretess och bockar ur ”Aktivera blockering av popup-fönster”.


En annan orsak till att du inte kan genomföra överföringar kan vara att du har loggat in med ett Mobilt BankID. Cesar stödjer ännu inte Mobilt BankID och överföringen kommer därför inte att kunna genomföras.


Om dessa åtgärder inte löser dina problem är du välkommen att kontakta oss.

2015-12-18

​2016 års datum för utfärdande av certifikat 

Följande datum är inplanerade för utfärdande av elcertifikat och ursprungsgarantier under år 2016:

Fredag den 15 januari

Måndag den 15 februari

Onsdag den 16 mars

Fredag den 15 april 

Onsdag den 18 maj

Onsdag den 15 juni

Fredag den 15 juli

Måndag den 15 augusti

Torsdag den 15 september

Måndag den 17 oktober

Onsdag den 16 november

Torsdag den 15 december


Cesar inte är tillgänglig när utfärdandet pågår, tidpunkt för utfärdande meddelas på Cesars webbplats inför varje utfärdande. De certifikat som utfärdas avser föregående månads elproduktion. 

Datumen gäller med reservation för ändringar, som i så fall meddelas på Cesars webbplats.

Observera att i mars, maj och november så äger utfärdandet rum en dag senare på grund av samordning med Statnett som ansvarar för det norska kontoföringssystemet NECS.

2015-07-28

Information till utländska användare med e-legitimationen Nexus Personal och som uppdaterat sin webbläsare till Windows Edge eller en senare version av Chrome

Du som uppdaterat till Windows nya webbläsare Edge eller till en senare version av Chrome version 44, kommer inte att kunna utföra signering av transaktioner i Cesar förrän tidigast den 17 augusti, då ett nytt plugin program kommer att släppas. Energimyndigheten återkommer med mer information angående detta.

2015-07-28

Microsoft Windows 10 kräver uppdaterat BankID säkerhetsprogram

Du som ska uppdatera ditt operativsystem till Windows 10 med webbläsaren Edge måste för att ditt BankID ska fortsätta att fungera även uppdatera ditt BankID säkerhetsprogram till version 7.0.  Du bör därför ladda ned och installera BankID säkerhetsprogram (BISP) 7.0 från install.bankid.com innan du uppgraderar till Windows 10.

2015-05-15
Tider för utfärdande av certifikat år 2015
Utfärdande av elcertifikat och ursprungsgarantier i Cesar under år 2015 är planerade att ske enligt följande:
torsdag 15 januari
måndag 16 februari
måndag 16 mars
torsdag 16 april
fredag 15 maj
måndag 15 juni
onsdag 15 juli
måndag 17 augusti
onsdag 16 september
torsdag 15 oktober
måndag 16 november
onsdag 16 december
Utfärdande avser föregående månads produktion samt innebär att Cesar inte är tillgänglig under tiden utfärdandet pågår.
Ovannämnda datum gäller med reservation för ev ändringar, som meddelas på webben/Cesars hemsida
Observera att under april, september och december sker utfärdandet en dag senare pga samordning med Statnett!